Uroet for tradisjonsfagene

Av Julia Loge

Publisert 18. oktober 2018

Et Nokut-tilsyn får skylden for at blant annet bunadsstudiet ble nedlagt.

«Hvordan vil statsråden sikre faglig kvalitet og en stabil framtid for disse fagene og utdanningene?» spør Marit Knutsdatter Strand (Sp) i et skriftlig spørsmål til Iselin Nybø.

Strand er bekymret for de små og fragmenterte fagmiljøene i tradisjonsfagene. Flere universiteter og høyskoler har studietilbud i folkedans, folkedrakt, ofte i samarbeid med fagmiljøer utenfor universitetene. Men siden 2015 er flere studietilbud lagt ned.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) lover «å vurdere om hensynet til tradisjonsfag er godt nok ivaretatt i dag».

Minimal vitenskapelig kompetanse

«Drakt og samfunn» er et slikt fag, som er startet av Norsk institutt for bunad og folkedrakt på Fagernes og som i 20 år har blitt tilbudt til studenter i samarbeid med ulike høyskoler og universiteter.

– Faget har vært populært og det har koblet kunnskap fra tradisjonsmiljøene med vitenskapelige fag som etnologi, sosiologi, historie og kunsthistorie. Slik håndverkskompetansen i dette faget er spredd på mange små miljø, er også den vitenskapelige kompetansen på drakt- og tekstilområdet nærmest fraværende, skriver Strand, og fortsetter – Framtiden for dette fagområdet ved universitetene i Norge, hviler i dag på skuldrene til enkeltstående, eldre vitenskapelige ansatte.

Et annet slikt fag er «Innføring i norsk folkedans», som er et samarbeid med blant annet Norsk senter for folkemusikk og folkedans og Studieforbundet kultur og tradisjon.

Skjerpede krav ved nye universiteter

Strand går gjennom om en av grunnene kan være krav knyttet til universitetsakkreditering. Det stiller krav om undervisningsplikt for de ansatte ved universiteter, og doktorgrad, såkalt førstekompetanse, for ansatte i de samarbeidende fagmiljøene og organisasjonene.

Verken folkedans eller folkedrakt har vitenskapelige ansatte med doktorgrad.

– Med nye, skjerpede retningslinjer faller småfagene ut, skriver Strand, selv om fagene har studenter og de samarbeidende organisasjonene sikrer finansiering.

Nybø svarer at hun er enig i at det er viktig å bevare studietilbudene, men hun er ikke enig i at kravene til førstekompetanse er problemet, fordi bachelorfag som samarbeider med spesialiserte fagmiljø kan få et unntak fra forskriften.

Tilsyn førte til nedleggelser

Ifølge Nybøs svar er årsaken til nedleggelsen trolig NOKUTs tilsyn, og problemer de avdekket ved fag der eksterne partnere sto for mye av administrasjonen og undervisningen.

«NTNU fikk ikke spesifikke pålegg, men har etter en gjennomgang av studiene de ga i samarbeid med andre, meldt tilbake til NOKUT at de har lagt ned flere slike tilbud, blant annet det i «Drakt og samfunn», skriver Nybø, og legger til at utdanningsinstitusjonene bestemmer selv over studiene sine, slik at departementet ikke er involvert i nedleggelsesvedtak.

– Jeg ser gjerne at det kommer i stand nye samarbeidstiltak i denne sektoren, med høy kvalitet og kompetanse ved både institusjon og samarbeidspartner. Jeg vil vurdere om hensynet til tradisjonsfag er godt nok ivaretatt i dag, avslutter Nybø.

Les også: