43 norsk-russiske prosjekter har fått støtte fra Forskningsrådet
LUKK

43 norsk-russiske prosjekter har fått støtte fra Forskningsrådet

Av Jørgen Svarstad

Publisert 1. mars 2022 kl. 21:02

Forskningsrådet har bevilget 260,8 millioner kroner til samarbeidsprosjekter med russiske institusjoner. Nå er det uvisst hva som skjer med prosjektene.

Administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit sier i en skriflig kommentar til Forskerforum:

– I lys av krigen i Ukraina har vi nå en fullstendig gjennomgang av eksisterende prosjekter hvor det er russiske samarbeidspartnere, og vi er i løpende dialog med Kunnskapsdepartementet og norske institusjoner om de følgene dette vil få.

Hun opplyser at det dag er det 43 aktive prosjekter finansiert av Forskningsrådet, der det er russisk samarbeidspartner. Dette er prosjekter som dekker mange ulike tematiske områder, sier hun.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) sier til Forskerforum at regjeringen ikke har konkludert om hvorvidt samarbeid mellom norske og russiske institusjoner kan fortsette.

På spørsmål om hva som vil skjer med prosjektene som Forskningsrådet støtter, svarer han:

− Den praktiske oppfølgingen av disse må vi også komme tilbake til.

Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet opplyser også at det i alt er bevilget 260,8 millioner kroner til de 43 prosjektene. Og videre:

  • I 19 av prosjektene finansierer den russiske parten sin del av prosjektet selv.
  • For de resterende 24 prosjektene er det er det til sammen satt av 18,7 millioner for å dekke kostnader hos de russiske samarbeidspartnerne, og av disse er 5,4 millioner kroner allerede utbetalt. 

UiO-forskere publiserer mest sammen med russiske forskere

Tall på sampublisering gir et inntrykk av hvilke institusjoner som samarbeider mest med russiske forskere.

Sampublisering betyr altså at en forsker ved en norsk institusjon har publisert sammen med en forsker fra en russisk institusjon.

Tallene, som Forskningsrådet har hentet ut fra Web of Science-databasen, viser at Universitetet i Oslo er institusjonen som publiserer desidert mest sammen russiske forskere, med 806 sampublikasjoner i årene 2017-2021. Deretter kommer NTNU (434) og Universitetet i Tromsø (422).

Her er oversikten fra Forskningsrådet:

Les også: