Borten Moe vurderer sanksjoner mot russiske universiteter
LUKK

Borten Moe vurderer sanksjoner mot russiske universiteter

Av Jørgen Svarstad

Publisert 1. mars 2022 kl. 20:07

Samarbeid mellom enkeltforskere fra Russland og Norge er greit, sier statsråd Ola Borten Moe (Sp). Men det kan komme sanksjoner mot russiske forskningsinstitusjoner.

− Det er en ny akutt situasjon som har oppstått. Vi sitter nå og diskuterer ting som ingen hadde drømt om for en uke siden, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til Forskerforum i etterkant av et møte han hadde med sektoren tirsdag kveld.

Temaet var Ukraina-krigen og akademisk samarbeid med Russland. Blant annet var alle landets rektorer invitert.

Annonse

Til Forskerforum sier Borten Moe sier at samarbeid og kontakt mellom enkeltforskere ikke er noe han ønsker å avslutte.

− Vi vil legge til at vi kan videreføre, i den grad det er praktisk mulig, forsker til forsker-samarbeid mellom norske og russiske forskere. Det er også en type samarbeid som fremover vil komme til å møte praktiske utfordringer. Men det er ikke noe vi fra norsk side ønsker å avslutte, sier han.

Håper på avklaring denne uken

Men når det gjelder samarbeid mellom norske og russiske institusjoner, har han ikke konkludert. Flere norske universiteter har utstrakt samarbeid med Russland. Universitetet i Tromsø har for eksempel 40-50 institusjonsavtaler og over 70 eksternfinansierte prosjekter med russiske partnere, ifølge rektor Dag Rune Olsen.

−  Kan pågående forskningssamarbeid mellom norske og russiske institusjoner videreføres?

−  Der har vi sagt at det vil komme en avklaring i løpet av svært kort tid om hvordan det skal håndteres.

− Så her kan det komme begrensninger eller sanksjoner?

− Ja.

− Hvordan kan det tenkes å se ut?

− Det vil jeg komme tilbake til når vi har bestemt oss, sier Borten Moe, som håper det blir i løpet av denne uken.

Borten Moe forteller videre at en fellesutlysning om midler til norsk-russisk forskningssamarbeid ble tatt ned fra Forskningsrådets nettside tirsdag.

− Den vil ikke bli tatt opp igjen, sier han.

Ifølge Forskningsrådet er det nå 43 aktive prosjekter finansiert av Forskningsrådet, der det er en russisk samarbeidspartner. De har i alt bevilget 260,8 millioner kroner kroner til disse prosjektene.

− Hva skjer med disse?

− Den praktiske oppfølgingen av disse må vi også komme tilbake til, sier Borten Moe.

− Studenter skal bli godt ivaretatt

Han er også opptatt av studentene.

− Vi har mange russiske, ukrainske og også noen hviterussiske studenter i Norge. De skal håndteres på skikkelig vis. Vi har også noen norske studenter i Russland. Det er viktig at de blir godt ivaretatt. Det samme gjelder ansatte ved våre institusjoner, sier han.

Når det gjelder spørsmål knyttet til videreføring av studier, visum og eventuelt livsopphold i Norge for studenter fra de tre landene, er også dette noe han vil komme tilbake til.

− Men vi er avhengig av å få et godt bilde av omfang og behov. Det er ting vi har bedt institusjonene rapportere tilbake til oss på.

Les også: