Universitetet i Tromsø fratar Sergej Lavrov æresdoktorat
LUKK
Annonse
Annonse

Universitetet i Tromsø fratar Sergej Lavrov æresdoktorat

Av Jørgen Svarstad

Publisert 28. februar 2022 kl. 16:35

På et ekstraordinært styremøte mandag ettermiddag vedtok et enstemmig styre ved Universitetet i Tromsø å frata Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sitt æresdoktorat ved universitetet.

Bakgrunnen er Russlands invasjon av Ukraina.

– Da har vi vært med på å fatte et historisk vedtak. Det tror jeg alle føler er rett, avsluttet styreleder Marianne Elisabeth Johnsen, med henvisning til at dette er første gang i Norge at noen blir fratatt et æresdoktorat.

Rektor innstilte på at den russiske utenriksministeren skal fratas tittelen som æresdoktor, og et enstemmig styre støttet dette.

– UiT kan ikke lenger assosieres med en person som per definisjon bryter folkeretten, påfører massive ødeleggelser og har drevet millioner på flukt. Det er helt i strid med våre verdier, sa styremedlem Jonas Stein.

– Jeg er helt enig i at dette er en person vi ikke kan være assosiert med. Folkerettsstridig invasjon er ikke i tråd med våre verdier, istemte styremedlem Anders T. Hjertø Lind på det digitale møtet.

Det var i 2011 at Lavrov, sammen´ med daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap), fikk tildelt tittelen æresdoktor for sitt arbeid med den historiske delelinjeavtalen i Barentshavet.

Universitetsstyret vedtok dette:

«Den russiske invasjonen av Ukraina er et brudd på folkeretten og et uprovosert angrep på en selvstendig demokratisk stat. På bakgrunn av den russiske utenriksminister Sergej Lavrov sitt medansvar for invasjonen fratar universitetsstyret han tittelen som æres doktor (doctor honoris causa) ved UiT Norges arktiske universitet.»

De vedtok også at det skal lages et notat til neste styremøte som «gir styret muligheter for å diskutere retningslinjene for utnevning av æresdoktorer ved UiT».

  • Les også: