Det blir tvungen lønnsnemnd i kommunestreiken: – Det regjeringen gjør nå skuffer meg
LUKK

Det blir tvungen lønnsnemnd i kommunestreiken: – Det regjeringen gjør nå skuffer meg

Av Jørgen Svarstad

Publisert 4. juni 2021 kl. 17:21

Det blir tvungen lønnsnemnd mellom KS og Unio.

Det skjer etter at partene har vært i møte med med arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen fredag ettermiddag.

– Det regjeringen gjør nå skuffer meg. Vi har drevet en ansvarlig og helt rettmessig streik. Når de stanser streiken gjennom tvungen lønnsnemnd, understreker det tydelig hvor uunnværlige våre medlemmer er for det norske samfunnet, sier leder Steffen Handal i Unio kommune i en pressemelding.

Ifølge E24 er bakgrunnen for at regjeringen nå griper inn er at det er en fare for liv og helse. Det etter at Fredrikstad kommune avdekket at det er umiddelbar fare for at søppelet vil selvantenne og starte en brann i et gjenvinningsanlegg.

– Det er partene selv som i utgangspunktet er ansvarlige for å finne en løsning. Partene har også ansvar for å benytte dispensasjoner og andre tiltak for å beskytte liv og helse. Men når konflikten kan medføre fare for liv og helse har jeg ikke annet valg enn å gripe inn i konflikten, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til E24.

– Inngrep i streikeretten

Steffen Handal mener imidlertid at dette er et inngrep i streikeretten, og at det ikke løser problemene når det gjelder å rekruttere og beholde folk med utdanning i kommunal sektor, som lærere og sykepleiere.

– Jeg lurer derfor på om regjeringen også vil ta på seg ansvaret for rekruttering og utdanning sammen med KS, for å gjøre noe med de faktiske problemene, sier Handal, som også er leder for Utdanningsforbundet.

Unio har vært i streik i 16 kommuner og 10 fylkeskommuner i KS-området, siden torsdag 27. mai.

– Lønnsforhandlinger er partenes ansvar og streik er et lovlig kampmiddel. Vi hadde et ansvarlig uttak og mener at det ikke truet liv og helse. Arbeidsgiverne har også hatt muligheter til å søke om dispensasjon, og disse ble behandlet fortløpende, sier Handal.

Etter opptrappingen av streiken på onsdag har over 22 500 Unio-medlemmer i barnehager, skoler, helseinstitusjoner, bibliotek og andre offentlige virksomheter være i streik over hele landet.

Forskerforbunet rundt 550 medlemmer som jobber i kommunene (KS-området) – rundt 550 av i alt omkring 24 000 medlemmer. De jobber blant annet som saksbehandlere, antikvarer og bibliotekarer. Forskerforbundet tok ut 120 av disse i streik.

Fakta: Dette er tvungen lønnsnemnd:

  • Tvungen lønnsnemnd er i norsk arbeidsliv et tvangstiltak som myndighetene kan iverksette for å stoppe en pågående arbeidskonflikt.
  • Tvungen lønnsnemnd iverksettes ved særlover etter forslag fra regjeringen til Stortinget. Samtidig oppfordres partene til å avslutte aksjonene (streik eller lockout) umiddelbart, selv om det kan ta litt tid før Stortinget får behandlet loven. Dersom Stortinget ikke er samlet, kan regjeringen vedta tvungen lønnsnemnd gjennom en provisorisk anordning.
  • Ved tvungen lønnsnemnd innsettes Rikslønnsnemnda. Lønnsnemnda er oppnevnt av Regjeringa, og begge partene er med. Det vedtaket lønnsnemnda gir, er bindende for begge parter.

Kilde: Wikipedia

Les også: