Kommunestreiken: – Folk er litt lei, særlig etter det lusne lønnsoppgjøret i fjor
LUKK
Annonse
Annonse

Kommunestreiken: – Folk er litt lei, særlig etter det lusne lønnsoppgjøret i fjor

Av Lina Christensen

Publisert 2. juni 2021 kl. 16:57

Onsdag ble streiken i kommunene trappet opp. I Drammen har Forskerforbundet tatt ut medlemmer som jobber med arkiv og bygningsvern. De sier de streiker i solidaritet.

Vi er tre som streiker i byarkivet, så hvis noen vil ha noe der, som å hente ut et vitnemål eller et eiendomsdokument, så får de ikke det. Men vi spenner ikke bein under virksomheten, sier Sindre Vik, som jobber som arkivar i byarkivet i Drammen kommune.

I dag trappet Unio opp streiken i kommunene, og Vik er en av dem som er tatt ut. Sammen med streikende fra Norsk sykepleierforbund og Norsk ergoterapeutforbund, står han vakt foran Drammen rådhus.

– Tradisjonelt skal en streikevakt hindre at de som er i streik jobber under streiken. Men det er mange forskjellige virksomheter som holder til på Rådhuset i Drammen, og langt ifra alle er tatt ut i streik, så vi hindrer ikke folk å gå inn der, sier Vik, som også sitter i Forskerforbundets lokallagsstyre i Drammen kommune.

Fakta
Unio kommune
De største fagforeningene i Unio kommune er Sykepleierforbundet og Utdanningsforbundet. De organiserer ansatte som jobber i barnehager, skoler og helseinstitusjoner.

Ni andre fagforeninger er også med i Unio kommune, deriblant Forskerforbundet, som har rundt 550 medlemmer. Dette er ansatte som gjerne har stillinger som byantikvarer, bibliotekarer, arkeologer og ernæringsfysiologer.

Hvis de hadde kommet oss i møte med et bedre lønnstilbud, kunne streik vært unngått

Torsdag forrige uke ble 7000 tatt ut i streik da Unio kommune og KS ikke klarte å bli enige om lønnsrammene. I dag ble ytterligere 13 370 tatt ut. Av disse er rundt 120 medlemmer i Forskerforbundet.

Unio kommune sitt krav er reallønnsvekst. Dette mener de er viktig for å rekruttere og beholde flere ansatte i kommunene.

– Det er beklagelig at vi må gå til streik, men arbeidsgiverne ga oss ikke noe annet valg. Hvis de hadde kommet oss i møte med et bedre lønnstilbud, kunne streik vært unngått, har forhandlingsleder i Unio kommune, Steffen Handal tidligere uttalt i en pressemelding.

Også i Oslo kommune, som er et eget tariffområde, er streiken blitt trappet opp i dag. I Oslo har Forskerforbundet tatt ut åtte medlemmer ved Munchmuseet.

Fakta
Forskerforbundet har medlemmer i streik i følgende kommuner og fylkeskommuner (fase 1 i parentes):
Bærum – 1 (1)
Fredrikstad – 1 (var ikke med i fase 1)
Viken fylkeskommune -8 (5)
Vestfold og Telemark fylkeskommune – 2 (7)
Kristiansand – 2 (ingen i fase 1)
Agder fylkeskommune – 3 (13)
Stavanger – 4 (4)
Rogaland fylkeskommune – 20 (7)
Bergen – ingen i fase 2 (12)
Sunnfjord – 1 (ingen i fase 2)
Vestland fylkeskommune – 6 (6)
Ålesund – ingen nye i fase 2 (3)
Trondheim – har ikke antall på fase 2 (7)
Trøndelag fylkeskommune – ikke oversikt per nå
Bodø – 1 (2)
Nordland fylkeskommune – 8 (2)

– Arkivarer ligger ikke på snittet i lønn

Når streiken trappes opp i dag har Forskerforbundet tatt ut rundt ti medlemmer i Drammen kommune. Seks jobber i Drammen kommune, mens fire jobber i Viken fylkeskommune, med arbeidssted i Drammen.

Sindre Vik forteller at et lokalt forhandlingsutvalg forhandler om hans lønn, men at han har kollegaer i byarkivet i Drammen som i større grad vil bli påvirket av prosentsatsen som lønnsoppgjøret lander på.

– Men prosentandelen vil likevel være førende for hva mitt lønnsoppgjør blir i år. Arkivarer ligger ikke på snittet i lønn, men jeg ligger cirka på snittet. Litt under faktisk. Men min lønn er likevel cirka 100 000 kroner under snittlønnen til en mannlig rådgiver i Drammen kommune, sier han.

Så arkivarene har også litt å kjempe for?

– Ja, det er noe med at det skal være likt for alle, i hvert fall til en viss grad.

Vik minner også om at vi ikke må glemme de høyt utdannede:

– Det er nok lett å tenke at utdanningen til en sykepleier, lærer eller arkivar ikke er like tung som en ingeniør eller IT-utdannelse. Men sannheten er at man har fem år på et universitet, gjerne også med noe tilleggsutdanning.

– Det er litt spesielt at det ikke er så mange på jobb

Litt lenger opp i gata, foran fylkeshuset i Drammen, står Linn Marie Krogsrud og Tora Flovik Aune streikevakt. Krogsrud er plasstillitsvalgt for Forskerforbundet for Viken fylkeskommune i Drammen, mens Aune er tillitsvalgt for Akademikerforbundet. Begge jobber som rådgivere for bygningsvern i Viken fylkeskommune.

Nå holder vi fortet. Det er litt spesielt når det er ikke så mange på jobb. Vanligvis er vi her for å være synlige. Så nå har vi vært og henta streikemateriell. Det er noe med å ikke bare være hjemme og ha fri, sier Krogsrud.

Nå venter de bare på at noen skal komme med teip, slik at de kan henge opp Unio-rekvisittene.

– Vi har ikke teip. Vi får se om vi klarer å lage en liten konstruksjon her etterpå. Det er i hvert fall planen, sier Aune.

Linn Marie Krogsrud i Forskerforbundet og Tora Flovik Aune i Akademikerforbundet holder fortet foran Drammen fylkeshus. Foto: Lina Christensen

– Alt er litt tungvint

Vanligvis jobber det rundt 250 personer på fylkeshuset i Drammen. Krogsrud og Aune forteller at det er første gang de har møtt hverandre på arbeidsplassen siden mars i fjor.

Hvordan er det egentlig å streike i en pandemi?

– Det er litt rart. Alt er litt tungvint. Men vi har ikke streika før, så vi har ikke så mye å sammenligne det med, sier Krogsrud, og fortsetter:

– Men det har vært ansatte som har kommet forbi, og vi har fått veldig hyggelige støtteerklæringer fra folk som synes det er bra at vi streiker. Men det er klart at det hadde vært mer virkningsfullt hvis det hadde vært fullt hus. Derfor er det enda viktigere at det legges ut bilder, sier Krogsrud.

Gode og anstendige lønnsforhold

Streikegrunnen er todelt, forteller de.

– For det første handler det mye om oppgjøret i fjor, der KS var solidariske og takket ja til en ramme på 1,7 prosent lønnsøkning, fordi man trodde at alle andre ville være solidariske. Så viste det seg at det private fikk forhandlet seg fram til en høyere ramme. Det mener Unio at må kompenseres for i år. For nå har det blitt et gap, sier Krogsrud.

Hun fortsetter:

– Så har det generelt vært et for lavt lønnsnivå i viktige samfunnsyrker som lærere og sykepleiere, som er de største forbundene i Unio. Vi streiker for å sikre god lønn, anstendige arbeidsvilkår og rekruttering. Det er stor lærer- og sykepleiermangel, sier Krogsrud.

– Jeg mener ikke at man skal ha noen superlønn, men at det skal være gode og anstendige lønnsforhold.

Her med hunden Balto. Foto: Lina Christensen

– Neste gang er det kanskje vi som trenger den støtten

Så dere streiker i solidaritet? Eller er streiken aktuell for dere også?

– Det er absolutt en sak for oss også. Det er Drammen som er uttaksområdet. Vi er ikke en del av Drammen kommune, men Unio-tillitsvalgte innenfor kommunen blir også tatt ut. Det er en solidaritetsstreik ettersom vi personlig ikke er inkludert i forhandlingene. Men vi støtter absolutt kravene, og vi synes det er viktig at man slår seg sammen. Neste gang er det kanskje vi som trenger den støtten, sier Krogsrud.

Grunnen til at Krogsrud og Aune ikke blir direkte berørt av det pågående oppgjøret, er at det er egne forhandlinger i fylkeskommunen til høsten. De understreker imidlertid at resultatet vil sette rammen også for deres lønnsoppgjør.

– Vi får ikke direkte nytte av det, men vi synes det er viktig at vi står sammen, sier Krogsrud.

Stor streikevilje

Og på spørsmål om hvor stor streikeviljen er:

– Den virker ganske stor. Opplevelsen er at nå ønsker vi faktisk ikke å gi etter. Jeg tenker at det er litt viktig også. Vi hadde så stor forståelse for situasjonen i fjor, sier Aune.

Det sier arkivar Sindre Vik seg enig i.

– Den opplever jeg som ganske stor. Folk er litt lei, kanskje særlig etter det lusne lønnsoppgjøret i fjor. Man føler seg litt lite verdsatt.

Les også: