Monica Rolfsen og Anne Borg vil bli rektor ved NTNU

Av Jørgen Svarstad

Publisert 21. august 2019

Dekan Monica Rolfsen bekrefter at hun vil søke på jobben som NTNU-rektor. Konstituert rektor Anne Borg har allerede sagt at hun vil søke.

– Jeg har tenkt på dette en stund, men nå skjer det litt raskere enn jeg trodde det skulle gjøre, sier Monica Rolfsen (52), dekan ved Fakultet for økonomi ved NTNU til Universitetsavisa.

Hun bekrefter overfor avisen at hun kommer til å søke på jobben som NTNU-rektor når stillingen lyses ut.

Det var på fredag at NTNU-rektor gjennom seks år Gunnar Bovim overrasket de fleste ved å kunngjøre at han går av. Dette fordi han har blitt kjæreste med Merete Kvidal, som er prosjektleder for NTNU Campusutvikling.

Monica Rolfsen forklarer hvorfor hun vil søke:

– Jeg gjør det fordi jeg har lyst til å utvikle NTNU videre, og fordi jeg mener jeg har noe å bidra med. Det er mange interne prosesser det må jobbes med i tiden fremover, og mange baller som er kastet opp og som nå må tas ned. I tillegg har ABE-kuttene (avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen journ. anm) ført til at vi må jobbe mer effektivt og smartere, og det er jo dette som er fagfeltet mitt.

Rolfsens felt er organisasjonsutvikling. Hun har også politisk bakgrunn. På 90-tallet var hun politisk rådgiver i Nærings og handelsdepartementet, og hun har sittet i Trondheim bystyre for Venstre i to perioder.

Anne Borg: – Brennende engasjert

Gunnar Bovim hadde sin siste dag som rektor i dag, 21. august. Og konstituert rektor Anne Borg (60) har også bekreftet overfor Universitetsavisa at hun vil søke rektorjobben. Fysikeren har siden 2017 vært prorektor for utdanning. Hun har også vært dekan ved Fakultet for naturvitenskap og prodekan for utdanning ved samme fakultet.

– Jeg har lang fartstid ved NTNU, jeg har jobbet i en rekke ulike roller og kjenner NTNU svært godt. Jeg er brennende engasjert i hva NTNU står for, synes vi har en fantastisk visjon. Jeg tenker jeg har en erfaring fra vår organisasjon som gjør meg i stand til å ta den jobben. Jeg kjenner også universitets- og høgskolesektoren godt, sier hun til Universitetsavisa.

Ved NTNU ansettes rektoren. Før onsdagens ekstraordinære møte i NTNU-styret, der Anne Borg ble konstituert som rektor, kom imidlertid ansatterepresentant Aksel Tjora kommet med et forslag. Han ville gå over til en ordning med valgt rektor. Men han fikk ingen støtte rundt bordet.

NTNU-styret bestemte seg for å utlyse rektorstillingen for fem og et halvt år, altså ut åremålet for Gunnar Bovim og en ny periode på fire år.

  • Les også: