Gunnar Bovim slutter som rektor ved NTNU
Annonse
Annonse

Gunnar Bovim slutter som rektor ved NTNU

Av Julia Loge og Jørgen Svarstad

Publisert 16. august 2019

Gunnar Bovim trekker seg som rektor ved NTNU etter å ha blitt kjæreste med campusdirektør Merete Kvidal.

«Rektor Gunnar Bovim og prosjektdirektør for campusutvikling Merete Kvidal har orientert styreleder om at de har et vennskap som de nå erkjenner er i ferd med å utvikle seg til noe mer», het det i en melding til de ansatte ved NTNU i juli.

De to ba selv om å få en ekstern juridisk vurdering av hvordan habilitet og viktige prosesser skal ivaretas «dersom det legges til grunn at de utgjør et par».

Annonse

Og i dag ble det klart at Gunnar Bovim går av som rektor, etter å ha ledet NTNU i seks år.

– I et intervju med Universitetsavisa svarer han slik på spørsmålet om hvorfor han velger å gå av:

– To årsaker. Jeg har vært toppleder i 20 år nå, og kjenner at det er en tid for alt. Rektorjobben er krevende, både ressursmessig og når det gjelder tid. Så har jeg blitt kjæreste med Merete Kvidal, som også er en del av NTNUs ledelse. Hun har et stort og tung ansvar som leder for campusprosjektet. Det skal ikke herske noen tvil om ledelsens integritet når det gjelder håndteringen av dette store og viktige prosjektet. At jeg slutter, er et bidrag til det.

 Når tok du beslutningen?

– Den er resultat av en modningsprosess. Modningen startet da jeg gjorde det kjent før sommeren at jeg og Merete har fått en nær relasjon. Den endelige beslutningen tok jeg for få dager siden, sier han videre.

Campusprosjektet til NTNU går ut på at alle NTNUs fagmiljøer i Trondheim skal samles til én campus i området rundt Gløshaugen.

This image has an empty alt attribute; its file name is merete-kvidal.jpg
Merete Kvidal

Styret har i ekstraordinært møte i dag besluttet å konstituere rektors stedfortreder og prorektor for utdanning Anne Borg som rektor ved NTNU inntil nytt åremål lyses ut. Endringen i NTNUs ledelse vil tre i kraft onsdag 21. august, skriver NTNU på sine sider.

Fortsetter på NTNU

Gunnar Bovim skal i tiden fremover arbeide med undervisnings- og forskningspolitiske oppgaver ved NTNU og være til disposisjon for NTNUs ledelse.

Styreleder Svein Richard Brandtzæg berømmer Gunnar Bovim for jobben han har gjort som rektor:

This image has an empty alt attribute; its file name is anne-borg.jpg
Prorektor for utdanning Anne Borg skal nå fungere som rektor. Fysikkprofessoren er tidligere dekan og prodekan for utdanning ved Fakultet for naturvitenskap. Foto: NTNU

– Gunnar Bovim har vært en sterk og synlig rektor for NTNU helt siden han tiltrådte 1. august i 2013. De siste årene har vært preget av store organisasjonsendringer og faglig fremgang innen utdanning, forskning og innovasjon. Styret er takknemlig for den innsatsen ledelsen, med Gunnar Bovim i spissen, har lagt ned gjennom disse årene. Styret er også trygg på at NTNU vil bli ledet på en meget god måte av konstituert rektor Anne Borg.

I juli skrev Universitetsavisa at Kvidal trakk seg midlertidig fra rektors ledergruppe fordi hun og Bovim er kjærester.

Les også: