Erkjenner omfattende forskningsjuks ved atomreaktor
LUKK

Erkjenner omfattende forskningsjuks ved atomreaktor

Av Jørgen Svarstad

Publisert 1. juli 2021 kl. 12:32

Granskningen av forskningsjukset ved atomreaktoren er ferdig. Det er dokumentert uredelighet i fem prosjekter i perioden 1995 til 2003.

Det skriver NRK.

Det var i 2019 at Institutt for Energiteknikk (IFE) meldte at de mistenkte mulig vitenskapelig uredelighet i prosjekter ved Haldenreaktoren. Det dreide seg da om mulig endring av forskningsresultater ved reaktoren flere år tilbake i tid. De satte da i gang en uavhengig granskning.

IFE, som eier og har drevet den nå nedlagte atomreaktoren, har nå avsluttet granskningen. Den har dokumentert uredelighet i totalt fem prosjekter for fire kunder i perioden 1995 til 2003, skriver NRK.

I granskingsrapporten skriver de at forholdene ikke har hatt sikkerhetsmessige konsekvenser for Haldenreaktoren. Men om dette også gjelder for de utenlandske kundene, kan de ennå ikke konkludere med.

I en pressemelding skriver IFE: «Granskingen har fått informasjon fra noen berørte kunder at uredelighetene ikke har hatt sikkerhetsmessige konsekvenser for anlegg i utlandet, mens det ikke foreligger bekreftelse eller avkreftelse fra de øvrige berørte kundene».

Det er altså ikke alle kundene som har kunnet bekrefte eller avkrefte om uredelighetene har hatt sikkerhetsmessige følger.

Vanskelig å oppdage

Haldenreaktoren ble lagt ned i 2018. Den ble brukt til å teste materialer og brensel for bruk i kjernekraftverk.

NRK skriver at  granskingen har pågått i to faser. I den første, som pågikk til mai 2020, ble det avdekket vitenskapelig uredelighet i totalt fem prosjekter for fire kunder ved Haldenreaktoren i perioden 1995 til 2003. I disse prosjektene ble data eller testoppsett endret i strid med IFEs testprosedyrer og kundenes spesifikasjoner. Granskingen konkluderer med at uredelighetene ble skjult på en måte som gjorde det svært vanskelig å oppdage.

I den andre fasen har granskingsteamet hatt dialog med berørte kunder for å gi dem informasjon og data.

– Vårt oppdrag har vært å få alle fakta på bordet. For å lykkes med det har vi foretatt intervjuer med mer enn 60 personer, gått gjennom om lag 30.000 e-poster og et enormt antall dokumenter. Vi har fått bistand fra eksterne tekniske sakkyndige og rekonstruert testresultater. Det har vært tidkrevende, men har ført til at vi har kunnet avdekke hva som har foregått, sier Helge Kvamme, partner i Kvamme Associates AS, som har ledet granskingen i en pressemelding.

Les også: