IFE anmelder forskningsjuks ved Haldenreaktoren til Økokrim
LUKK
Annonse
Annonse

IFE anmelder forskningsjuks ved Haldenreaktoren til Økokrim

Av Jørgen Svarstad

Publisert 12. mai 2020 kl. 13:15

En granskingsrapport konkluderer med at det har vært mislighold i fire forskningsprosjekter ved Haldenreaktoren, melder NRK.

Det var i fjor at Institutt for Energiteknikk (IFE) meldte selskapet at de mistenkte mulig vitenskapelig uredelighet i prosjekter ved Haldenreaktoren. Det dreide seg da om mulig endring av forskningsresultater ved reaktoren flere år tilbake i tid.

Dette gjorde at de selv satte i gang en granskning. Konklusjonen er altså av en slik art at IFE selv har sendt rapporten videre til Økokrim, melder NRK.

– Granskingen har avdekket alvorlige forhold med risiko for sikkerhetsmessige og økonomiske konsekvenser. IFE har derfor besluttet å anmelde forholdet til Økokrim, sier direktør Nils Morten Huseby i IFE til NRK.

Ifølge IFE har mislighetene ikke hatt sikkerhetsmessige konsekvenser for Haldenreaktoren.

Nå venter de på mer informasjon fra kundene om hvordan forskningsresultatene har blitt tatt i bruk.m Det er derfor for tidlig å si om misligholdet ved prosjektene i Halden har utgjort noen sikkerhetsfare andre steder.

Fakta
Haldenreaktoren

Haldenreaktoren var én av to atomreaktorer i Norge. Den andre finnes på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Reaktoren var i drift fra 1958 til 2018 da den ble lagt ned. Den ble driftet av Institutt for energiteknikk (IFE) og var tilknyttet Haldenprosjektet.

Haldenreaktoren ble brukt til undersøkelser av reaktorbrensel og ulike materialers egenskaper og oppførsel ved langtidsbruk i reaktoranlegg.
Resultatene fra forskningen inngikk i sikkerhetsvurderinger og sikkerhetssystemer for kjernekraftverk i medlemslandene.

Kilde: Wikipedia

 I rapporten, som er skrevet av selskapet Kvamme Associaties, kommer det frem at det var en intern varsler som først påpekte de mulige feilene tidlig i 2019.

De første meldingene handlet blant annet om at data om temperatur og trykk var endret. Endringene i dataene eller forskningsdesignet ser ut til å ha blitt trigget av operasjonelle utfordringer underveis i prosjektene, ifølge rapporten.

Totalt er det funnet fire internasjonale prosjekter ved Haldenreaktoren som har vært misligholdt, ifølge undesøkelsen.

Særlig to situasjoner er typiske. Det første er at forskerne ikke lyktes med å oppfylle testkravene. Det andre var situasjoner der prosjektet fikk problemer med testingen, og det var en fare for forsinkelser eller at de måtte starte på nytt, skriver NRK.

Les også: