Forlengelse av styrets funksjonsperiode og styremedlemmenes tjenestetid(1493(1)

Av Julia Loge

Publisert 17. desember 2018