Fortsatt valgt rektor

Av Forskerforum

Publisert 20. februar 2012

UiB-rektorer skal ei heller i 2013 utpekes.

Fakta

 

  • er eit samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Gjøvik (HiG), Høgskolen i Hedmark (HH), Høgskolen i Lillehammer (HiL) og Hedmark og Oppland fylkeskommunar
  • har som mål å bli ein felles høgskole innan 1. januar 2013
  • har som mål å etablere Universitetet i Innlandet 1. januar 2015

 

Etter en opphetet diskusjon har styret ved Universitetet i Bergen bestemt at rektoren fra 2013, som nå, skal velges:

Ifølge universitetsavisen På Høyden var alternativene dagens styreform med demokratisk valgt rektor, som også er styreleder, eller om rektor heller skulle være tilsatt, med en ekstern styreleder. I tillegg vurderte styre ledelsesformene ved fakultetene og instituttene.

Møtte motstand

I styremøtet forrige uke innstilte universitetsdirektør Kari Tove Elvebakken på at modellen med valgt rektor skulle fortsette. Hun begrunnet det med at det var klar tilsutning til det ved forrige behandling i 2008. Hun la også til grunn at det er hovedmodellen i universitets- og høyskoleloven.

Forslaget møtte motstand fra eksternmedlem Johan Fredrik Odfjell som mente at det alternative forslaget ikke var godt nok belyst. Flere styremedlemmer sa seg enige i at de kunne ønske den alternative modellen bedre belyst – men de aller fleste følte seg likevel komfortable med å fatte et vedtak, skriver På Høyden.

Ni mot to

Det første vedtaksforslaget, som lød «Universitetsstyret stadfester at nåværende ledelsesform på institusjonsnivå fortsetter, […] med valg av rektor våren 2013», ble vedtatt med ni mot to stemmer. En endring måtte ha blitt vedtatt med 2/3 flertall.

Vedtaksforslag to, om at valg av dekan er hovedmodell mens ansatt dekan er alternativ modell, ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtatt ble også forslaget om at ansatt eller valgt instituttleder er likeverdige ordninger, men at det må være samme ordning for instituttene ved hvert fakultet.