Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Strukturmeldingen:

- Fusjon betyr ikke kvalitet

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 25. mars 2015

Forskerforbundet advarer mot at regjeringen får monopol på å bestemme hva som er høy kvalitet i forskning og høyere utdanning.

Fakta
  • Den normale styringsmodellen etter universitets- og høgskoleloven er valgt rektor, som også er styreleder.
  • Stadig flere institusjoner har i dag tilsatt rektor, og Kunnskapsdepartementet peker da ut ekstern styreleder.
  • Regjeringen har i strukturmeldingen foreslått at tilsatt ledelse skal være hovedmodell.

– Det er viktig at vi ikke låser oss i en situasjon hvor kvalitet er synonymt med fusjon. Å ha verdensledende forskningsmiljøer er bare én side av kvalitetsbegrepet. God utdanning, gode lærere og arbeidslivsrelevans er andre kriterier. Det er veldig mange kvalitetsfaktorer i et kvalitetsbegrep, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

– Uheldig 

Onsdag 25. mars presenterte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen stortingsmeldingen «Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren» for pressen. Stortingsmeldingen blir offentliggjort i sin helhet fredag 27. mars.

Blant hovedpunktene i meldingen er at 14 universiteter og høyskoler skal slås sammen til fem institusjoner. Det blir også foreslått langt strengere krav til å opprette nye mastergrader og doktorgrader. De institusjonene som ikke går inn i en fusjon den nærmeste tiden vil bli vurdert på en rekke kvalitetskriterier, deriblant størrelse på fagene og antall søkere til studier. Forskerforbundet, som organiserer over 19 000 ansatte innen forskning, høyere utdanning og kulturminnevern, frykter at størrelse på fagmiljøer skal definere kvalitet.

Les mer om kriteriene her.

– Jeg syns det er uheldig hvis man nå ensidig lar kvantitetsbegrep bli synonymt med kvalitet, sier Petter Aaslestad.

– Da tenker jeg spesielt på små fag innenfor både humaniora og matematiske og naturvitenskapelige fag. Det er sentralt at man sørger for at det opprettholdes tilbud også i små fag som er viktige for akademia.

– Svekker mangfoldet

Også Norsk tjenestemannslag reagerer på regjeringens forslag. Forbundssekretær Thomas Sandvik frykter nedleggelse av små fagmiljøer.

– Det vil føre til ensretting og svekking av breddeuniversitetene, og vil også svekke mangfoldet i sektoren, sier Sandvik i en pressemelding.
I meldingen kommer det også frem at kvalitetssikringsorganet Nokut og Norges forskningsråd skal få en sentral rolle i arbeidet med å skjerpe kravene til opprettelse av nye mastergrader og doktorgrader. Aaslestad advarer mot at regjeringen skal få for mye innflytelse over hva som defineres som god kvalitet i forskning og høyere utdanning.

– Kvalitetsbegrepet bør ikke ensidig defineres av regjeringen. Det er viktig at Nokut og Forskningsrådets faglighet ikke blir overprøvd av kvantitetsbegreper fra regjeringen, sier Aaslestad.