Ingen garanti for at campussamlingen ved NTNU ikke vil føre til påtvungen bruk av e-læring
LUKK
Annonse
Annonse

Statsråden svarer:

Ingen garanti for at campussamlingen ved NTNU ikke vil føre til påtvungen bruk av e-læring

Av Julia Loge

Publisert 21. desember 2022 kl. 15:25

Hege Bae Nyholt spør: Kan det gis noen garanti for at campussamlingen ved NTNU i Trondheim ikke vil føre til påtvungen bruk av e-læring som konsekvens av manglende auditorium for store emner?

«NTNU har planer om å selge campus Dragvoll og samlokalisere fagmiljøer rundt Gløshaugen. Dette er ikke like populært i dag som det var da idéen var fersk. Budsjettet og dermed funksjonaliteten er kraftig redusert, men planleggingen fortsetter nærmest uavbrutt», skriver Hege Bae Nyholt fra Rødt i spørsmålet sitt til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Institutt for psykologi skal etter planen flytte til Øya sammen med St. Olavs hospital, inn i «Senter for psykisk helse». Nyholt er bekymret for at studentene ikke får tilstrekkelig plass i senteret, og at de ansatte blir adskilt fra studentene i en egen kontorfløy med åpne kontorlandskap.

Lite plass til undervisning

Studentene har startet en egen underskriftskampanje for å stanse prosjektet, som har 740 underskrifter. De legger blant annet vekt på at det bare planlegges én forelesningssal med plass til 200 studenter og på flatt plan.

«Mye av dagens laboratorievirksomhet må også trolig legges ned, da det planlegges fleksilabber hvor kostbart utstyr ikke kan benyttes på samme måte som det gjøres i dag» og ifølge Nyholt er det for tiden mye debatt internt ved NTNU om det er bedre å gjøre noe halvveis enn å ikke gjøre det i det hele tatt.

Instituttstyret har vedtatt at de ikke lenger støtter prosessen med bygging av Senter for psykisk helse og brukergruppen har gitt tydelig beskjed om at de er fornøyde der de befinner seg i dag, på Dragvoll.

For tidlig å si

Ola Borten Moe skriver i svaret sitt at «Selv om det blant annet vil være naturlig å se hen til utviklingen i nye læringsformer, er det på nåværende stadium i prosjektutviklingen for tidlig å si noe detaljert om antall og størrelse på auditorier.»

Han skriver videre «NTNU Campussamling er nå i forprosjektfase og det arbeides for tiden med å ferdigstille et overordnet byggeprogram for prosjektet. Statsbygg har hovedansvar for å planlegge og prosjektere prosjektet. Jeg er opptatt av at NTNU, gjennom sitt mottaksprosjekt, skal bidra slik at prosjektutviklingen i størst mulig grad ivaretar universitetets behov. Jeg er også opptatt av å finne gode, funksjonelle løsninger i prosjektet.»

Senter for psykisk helse ble skilt ut av prosjektet NTNU Campussamling i juni 2021, i forbindelse med at det ble besluttet at dagens sameiemodell mellom St. Olavs hospital HF og NTNU skulle legges til grunn ved byggingen av senteret på Øya i Trondheim. St. Olavs hospital ved Sykehusbygg er byggherre for prosjektet. Helseforetakenes planleggings- og kvalitetssikringsregime benyttes i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet.

  • Les også: