Intens budsjettdebatt i Forskerforbundet

Av Julia Loge

Publisert 17. oktober 2018

Hovedstyrets forslag fikk tilslutning fra to av tre medlemmer på representantskapsmøtet, til tross for at flere av de største lokallagene stemte mot.

I tillegg til hovedstyrets budsjettforslag foreslo en gruppe på tre representanter i hovedstyret og lokallagene ved NMBU, UiT – Norges arktiske universitet og Universitetet i Bergen (UiB) et alternativ.

I alternativet gikk de inn for å fryse kontingentsatsen de neste tre årene, og dermed redusere inntektene både til den sentrale administrasjonen og overføringene til lokallagene.

I avstemningen fikk de støtte fra Universitetet i Oslo (UiO) og NHH samt enkelte mindre lokallag. Siden stemmene veies etter antall medlemmer i hvert lokallag, var det lenge knyttet spenning til utfallet av avstemningen. Likevel var det hovedstyrets forslag som vant, med 10 602 stemmer mot 5427 stemmer til alternativet.

Forslagstiller Steinar Vagstad fra UiB syntes det var dumt at hans forslag falt.

– Men jeg må jo se det positive i det, for jeg er jo lokallagsleder også, og i 2021 kan jeg kose meg med 100 000 i ekstra inntekter, sier han til Forskerforum.

Diskuterte prisens påvirkning på rekruttering

Et av forslagsstillernes argument for å ikke øke kontingentsatsen i tråd med forventet lønnsutvikling, var at enkelte yrkesgrupper har hatt en lavere lønnsvekst enn det nasjonale gjennomsnittet som legges til grunn, og at medlemsskapet dermed har blitt dyrere for dem. UiO deltok ikke i debatten, men støttet det alternativet forslaget.

– Vi ser på fryst kontingent som en mulighet for økt rekruttering. Og vi vil se videre på mulighet for ytterligere redusert kontingent for stipendiater. Vi vil kanskje fremme det for eget styre og ta det som en kampanje, sier hovedtillitsvalgt Belinda Eikaas Skjøstad.

Tom Roar Eikebrokk fra Universitetet i Agder (UiA) var ikke enig.

– Jeg stiller meg bak hovedstyrets forslag. Premisset for alternativet er at vi har blitt veldig dyre, men det er jo ikke et bilde som rimer til sammenligning med andre foreninger. Jeg er mye mer opptatt av budsjettet som virkemiddel for vår aktivitet framover, sa Eikebrokk i debatten.

Framhevet nytte av juridisk bistand

I debatten var det mange som tok opp hvilke konsekvenser et kutt i administrative utgifter vil gi, og uttrykte stor glede over den juridiske bistanden fra Oslo. Blant dem var Gry Eva Sinkaberg Alterskjær, hovedtillitsvalgt ved NTNU.

– Vår erfaring er at vi har brukt den juridiske seksjonen sentralt veldig mye. I perioder vil jeg nesten si at vi har hatt en advokat boende på kontoret vårt, for vi har hatt så mange saker. Vi vil heller styrke den juridiske seksjonen, sa hun og la til at de rekrutterer mange medlemmer som tidligere har stått i andre foreninger. – Andre fagforeninger har kommentert at de er misunnelige på det tilbudet vi har, sa Alterskjær.

Det gikk et svakt gisp gjennom salen da hovedstyrerepresentant Kristian Mollestad ga innsikt i et av kuttforslagene som har blitt fremmet i styret.

– En av forslagsstillerne har foreslått at vi bør gå over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon for de ansatte i Forskerforbundet for å redusere kostnadene. Det er en overgang vi kjemper mot for alle våre medlemmer, sa Mollestad.

Gunnar Arisholm fra Forsvarets forskningsinstitutt mente kuttfrykten var for pessimistisk, og at hovedstyret trolig ikke vil kutte i kurs eller juridisk bistand. Han foreslo at eventuelle kutt heller kunne tas i alkoholservering, reiser eller Forskerforum.

Les også: