Internasjonale studenter skal få dekket tapt lønn
LUKK

Internasjonale studenter skal få dekket tapt lønn

Av Lina Christensen

Publisert 27. april 2020 kl. 11:01

Utenlandske studenter som har mistet arbeidsinntekt skal kompenseres.

En ny ordning gir 20 dager med lønnskompensasjon for permitterte studenter. Ordningen skal nå også gjelde utenlandske studenter som har mistet inntekt, skriver Khrono.

Ifølge Khrono ble dette informert om i et brev fra Kunnskapsdepartementet etter et videomøte mellom forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og en rekke deltakere fra universitets- og høgskolesektoren nylig. I møtet skal de utenlandske studentenes situasjon ha blitt tatt opp.

I brevet til sektoren etter videomøtet skriver Kunnskapsdepartementet at de har fått på plass en lønnskompensasjonsordning sammen med Arbeids- og sosialdepartementet, som gir 20 dager med lønnskompensasjon, også for permitterte studenter. De utenlandske studentene som har mistet inntekt er inkludert, heter det.

Krevende tider

«Vi vil sende ut informasjon om lønnskompensasjonsordningen og de andre økonomiske tiltakene for studenter vi nå har vedtatt», heter det i brevet.

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo sier at han er glad for at myndighetene inkluderer de internasjonale studentene i ordningen for å kompensere bortfall av inntekt.

— Det er veldig bra. Vi tenker at mange internasjonale studenter opplever krevende tider nå, og ikke minst er de selvfinansierende studentene avhengige av å jobbe ved siden av studiene, sier han til Khrono.

Blant annet Universitetet i Bergen og Oslomet har opprettet egne krisefond for internasjonale studenter som studentene kan søke på.

I dialog med Justisdepartementet

Ifølge Khrono vil Kunnskapsdepartementet også se på underholdskravet som gjelder for utenlandske studenter som er avhengige av oppholdstillatelse i Norge. Departementet er i dialog med Justis- og beredskapsdepartementet om dette.

Studenter som ønsker å studere eller gå på skole i Norge i mer enn tre måneder, må søke om studietillatelse. For studenter utenfor EU og EØS kreves det at man har nok penger å leve av for å få studietillatelse. I dag er denne summen på 121.200 kroner.

Les mer: