UiO planlegger for mer digital undervisning. Tillitsvalgte reagerer på at de ikke ble spurt.
LUKK

UiO planlegger for mer digital undervisning. Tillitsvalgte reagerer på at de ikke ble spurt.

Av Lina Christensen

Publisert 23. april 2020 kl. 17:43

Tidligere denne uken varslet UiO at de forbereder seg på digital undervisning til høsten. Forskerforbundet lokalt mener at de ansatte ikke har blitt inkludert i planene.

– Når de går ut med og planlegger for et «worst case scenario» , så er det en plan og en strategi. Det skrider fram et arbeid her. Vi må inkluderes, slik at vi kan sørge for at vi klarer å henge på, sier Belinda Eikås Skjøstad, hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo (UiO).

Les mer: UiO forbereder seg på digital undervisning til høsten.

I et innlegg i Uniforum, skrevet sammen med styreleder Katerini Storeng, kritiserer hun UiO-ledelsens oppfordring om å forberede seg på digital undervisning høsten 2020.

– Med utgangspunkt i signalene fra helsemyndighetene, og for å gi studenter og ansatte forutsigbarhet, ber vi fakultetene planlegge for digital undervisning også i høstsemesteret. Avhengig av smittesituasjonen og dersom det åpnes for noe undervisning på campus, kan det gradvis bli aktuelt med en kombinasjon av digital og ordinær undervisning, sa rektor ved UiO, Svein Stølen, i en uttalelse på UiOs nettsider tidligere denne uken.

Mener beslutningen kom overraskende på mange

Forskerforbundet ved UiO mener imidlertid at avgjørelsen er tatt for raskt og at ansatte og Forskerforbundets medlemmer ikke har blitt inkludert. «Ledelsen har for øvrig glemt å informere og inkludere Forskerforbundet og de andre tjenestemannsorganisasjonene i denne beslutningen, og dermed utelatt de som representerer de ansatte ved institusjonen» skriver Skjøstad og Storeng i innlegget i Uniforum.

Skjøstad og Storeng er med det enig med Kristian Bjørkdahl, som var først ute med å kritisere UiO-ledelsen for manglende medbestemmelse. Bjørkdahl som er undervisningsleder ved Senter for utvikling og miljø, mener planen kom overraskende på mange.

«Det er beklagelig at ledelsen i så liten grad søker råd i organisasjonen før de tar en slik beslutning. Det ville vært bedre om de – også i en situasjon som denne – la ned større innsats for å få organisasjonen med seg» skriver han i et annet innlegg på Uniforum.

Reagerer på manglende medbestemmelse

«Beslutningen om at vi må planlegge for en digital høst er diskutert og har bred støtte hos dekaner og studiedekaner» skriver rektor Svein Stølen i et svar på Skjøstad og Storengs innlegg i Uniforum.

– Som Stølen skriver i tilsvaret, så er vi i en helt spesiell situasjon. Det er i krisetider det er ekstra viktig å inkludere partene. Ansatte selv reagerer på at ledelsen ikke snakker om medvirkning og ikke går ut til ansatte på forhånd. Hvis ikke tillitsvalgte er med, får vi ikke sagt fra på vegne av de ansatte vi representerer, sier Skjøstad til Forskerforum.

– Vi har ikke besluttet noe

Svein Stølen sier til Forskerforum at det er en misforståelse at dette er en beslutning.

– Det er viktig å understreke at vi ikke har besluttet noe. Det vi har sagt er at vi ber folk planlegge og forberede seg på digital undervisning. Det har med arbeidssituasjonen til de ansatte å gjøre. Nå vet vi at høsten kan bli utfordrende, så da tenker vi at vi må være i forkant, sier han.

– Så kunne vi sikkert diskutert dette flere ganger på idf-møter. Det hadde sikkert vært klokt.

– Lite sannsynlig med samlinger over 30 studenter

Også Dag Rune Olsen, styreleder i Universitets- og høgskolerådet og rektor ved Universitetet i Bergen, tror at norske universiteter og høyskoler bør forberede seg på digital undervisning neste semester.

– Selv om det ser ut som de såkalte smittetiltakene virker, og smittetallene går ned, så har helsedirektøren sagt at det er lite sannsynlig med samlinger på mer enn 30. Den uttalelsen handlet riktignok om sports- og kulturarrangementer, men det spiller ingen rolle, det er tettheten som er viktig. Jeg tror det blir vanskelig å samle mer enn 30 studenter før utgangen av 2020, har Olsen tidligere sagt til Forskerforum.

Les mer: