– Tror det blir vanskelig å samle mer enn 30 studenter før utgangen av 2020
LUKK
Annonse
Annonse

– Tror det blir vanskelig å samle mer enn 30 studenter før utgangen av 2020

Av Lina Christensen

Publisert 22. april 2020 kl. 09:05

Leder Dag Rune Olsen for Universitets- og høgskolerådet tror den digitale undervisningen fortsetter til høsten. Statsråd Henrik Asheim ber universitetene planlegge for ulike scenarioer.

– Det er jo klart at vi håper på at vi skal kunne få en normalsituasjon igjen, men hvor realistisk det er, det tror jeg vi må tenke litt gjennom, sier styreleder i Universitets- og høgskolerådet (UHR) og rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Dag Rune Olsen.

Fra mandag neste uke åpner universiteter og høgskoler gradvis opp. I første omgang får studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger, som er i ferd med å avslutte graden, tilgang til utstyr og lokaler på campus. Dette gjelder særlig dem som er avhengig av laboratorier og øvingslokaler. Olsen tror imidlertid at vi må forberede oss på digital undervisning også høsten 2020.

– Selv om det ser ut som de såkalte smittetiltakene virker, og smittetallene går ned, så har helsedirektøren sagt at det er lite sannsynlig med samlinger på mer enn 30. Den uttalelsen handlet riktignok om sports- og kulturarrangementer, men det spiller ingen rolle, det er tettheten som er viktig. Jeg tror det blir vanskelig å samle mer enn 30 studenter før utgangen av 2020, sier han.

Universitetet i Oslo (UiO) er også forberedt på at dagens situasjon kan vedvare. Universitetet har bedt fakultetene forberede seg på digital undervisning til høsten.

– Med utgangspunkt i signalene fra helsemyndighetene, og for å gi studenter og ansatte forutsigbarhet, ber vi fakultetene planlegge for digital undervisning også i høstsemesteret, sier rektor Svein Stølen i en pressemelding.

– Må se langt etter forelesninger i store auditorier

Etter oppfordring fra Kunnskapsdepartementet har UHR utdanning, en nasjonal samordningsarena for medlemsinstitusjonene innen utdanningsområdet, derfor startet arbeidet med anbefalinger til en alternativ plan for høstens semesterstart. Olsen er særlig bekymret for studenter som starter på studiene kommende semester.

– Det blir i betydelig grad digital undervisning. Det som er sikkert, er at store forelesninger i auditorier med 100 til 200 studenter, må vi se langt etter, sier Olsen.

– En bekymring er de nye studentene. Vi tenker mye på hvordan vi skal ivareta studenter som skal inn i en ny livssituasjon, som kanskje skal flytte hjemmefra for første gang, og i verste fall må isolere seg. Vi må prioritere disse studentene innenfor de smitteverntiltakene som gjelder på det tidspunktet, sier han.

Digitalisering som normaltilstand

– Hvilke tiltak har dere sett på?

– Det som vi i første omgang må gjøre, er å få til en form for småklasse- eller gruppeundervisning med 20 til 30 stykker. Det er mange introduksjonsfag som undervises i nettopp store auditorier. Når vi ikke kan gjøre det må vi enten repetere, lage mindre grupper eller legge om til en såkalt flipped class room-strategi, der det meste legges ut på nett. Og det kan bli ressurskrevende. Enten må vitenskapelige ansatte ta noe av byrden eller så kan det tenkes at seniorstudenter kan ta over noe av undervisningen. Hvordan vi skal gjøre det er for tidlig å si, men det vil helt sikkert variere avhengig av fag og disipliner, sier Olsen.

I tillegg til å være leder av UHR, er Dag Rune Olsen også rektor ved Universitetet i Bergen. På spørsmål om hvordan universitetet forbereder seg på høstsemesteret, svarer han følgende:

– Det som må løses til neste semester er hvordan vi skal få til digitalisering som normalen, ikke unntaket. Nå er det digital undervisning som en unntakstilstand, og det er ikke det samme som normaltilstand. Vi må finne ut hvordan det best kan utformes. En ting er læringsutbyttet, og hvordan vi skal vite om vi klarer å opprettholde det. Dette er noe vi vet vi lite om, og det bruker vi en del tid på. Når det gjelder andre praksiselementer, som lab og feltarbeid, som krever noe helt annet en kun en digital læringsplattform, så er vi ikke i mål, sier han.

– Bør planlegge for ulike scenarioer

Ifølge forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim (H), er det vanskelig å si noe konkret om høstsemesteret. Han ber utdanningsinstitusjonene forberede seg på ulike scenarioer.

– Det er vanskelig å tidfeste full åpning for fagskoler, høgskoler og universiteter. Mitt mål er at vi raskest mulig skal tilbake til normalen, men helse kommer i første rekke, så vi må forholde oss til de rådene som kommer fra helsemyndighetene, skriver Asheim i en e-post.

– Alle utdanningsinstitusjoner bør planlegger for ulike typer scenarioer til høsten. Dersom vi i august er avhengige av å holde helt eller delvis stengt på grunn av smittesituasjonen er det smart å ha planlagt for det. Både hvordan de best kan ta imot nye studenter på en god måte og hvordan undervisningen kan foregå, skriver Asheim.

Jobber med felles løsninger for utveksling

UHR jobber også med felles løsninger for hvordan utveksling kan organiseres. Olsen forteller at det enten blir en løsning der det så langt som mulig blir utveksling som vanlig eller en digital variant for innreise og en selektiv variant for utreise til noen avgrensende områder. Dette er spørsmål som må plass innen begynnelsen av mai, sier han.

– Vi jobber langs to spor: Det ene handler om at oppstart av utveksling kan skje digitalt der vi kan tilby studenter utenfra å ta del i undervisningen digitalt. Det tror jeg går langt på vei. Det andre vi ser på er om det må bli slik at vi ser på enkelte deler av verden eller land, der det er mer aktuelt med utveksling i høstsemesteret. Det er litt avhengig av smitteutviklingen. USA og Afrika ligger nå sist an i løpet på smitteutvikling. Hvis de har en smittetopp på et senere tidspunkt, kan utveksling dit bli uaktuelt for høstsemesteret, sier Olsen.

– Så har Utenriksdepartementet sagt at de skal greie å få en raskere visumprosess for studenter som vil komme til Norge, sier han.

– Håper studentene har en plan B

Ved UiO bes for eksempel fakultetene om å tilrettelegge for helt digitale tilbud på engelskspråklige masterstudier.

– Det vil nå gis informasjon til potensielle internasjonale studenter, slik at de vet hvilket tilbud de kan få ved UiO høsten 2020, sier rektor Svein Stølen i en pressemelding.

Også forskningsministeren melder at det jobbes for å få på plass løsninger.

– Jeg håper at de studentene som har lyst til å dra på utveksling søker seg ut, men at de har en plan B om å bli hjemme hvis det ikke er mulig enten på grunn av situasjonen i Norge eller det landet de har søkt seg til. Det samme gjelder for internasjonale studenter som ønsker seg til Norge. Vi vil vurdere om det er behov for felles nasjonale retningslinjer for studentmobilitet, sier Asheim til Forskerforum.