Kravet mot Westerdals vokser

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 27. januar 2017

Kunnskapsdepartementet varsler nytt millionkrav.

 

718056.jpg

– Vi mener at skolen har gitt uriktige opplysninger til myndighetene, og på den måten fått utbetalt urettmessig statstilskudd, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: KD

Kunnskapsdepartementet varsler et nytt krav om tilbakebetaling fra Westerdals. Kravet er på nær 22 millioner kroner, og kommer i tillegg til de rundt 63 millionene departementet allerede har krevd tilbake. Årsaken er at departementet mener høyskolen har fått tilskudd til studier uten godkjenning, skriver departementet i en pressemelding.

LES OGSÅ: Westerdals saksøker staten

Det nye kravet er på 21, 7 millioner kroner som departementet mener er urettmessig utbetalt i statstilskudd til studiene Prosjektleder kultur fra høsten 2006 til og med våren 2014. Dette var et studietilbud ved Film og TV-akademiet, senere Nordisk institutt for Scene og Studio AS. Skolen har endret navn flere ganger, og er i dag en del av Westerdals – Oslo School of Arts, Communication and Technology (WOACT). Det er denne høyskolen Kunnskapsdepartementet retter kravet mot, skriver departementet.

Alvorlig

− Vi ser alvorlig på dette. Det er bare godkjente utdanningstilbud som gir rett til statstilskudd. Vi mener at skolen har gitt uriktige opplysninger til myndighetene, og på den måten fått utbetalt urettmessig statstilskudd. Det er pengene vi nå varsler at vi vil ha tilbake, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Inkludert det varslede kravet på 22 millioner vil staten totalt ha krevd erstatning og tilbakebetaling av statstilskudd på om lag 85 millioner kroner.

Kommunikasjonssjef Vibecke Osfoss ved Westerdals Oslo ACT sier til Forskerforum at høyskolen nå må bruke tid på å sette seg inn i kravet.

− Vi har i ettermiddag mottatt forvarsel om vedtak knyttet til denne saken. Det er et omfattende materiale, som vi trenger tid til å sette oss inn i, og vi skal ha en gjennomgang med vår juridiske rådgivere før vi kan si noe om videre prosess, sier Osfoss.

Avslørt av DN

Departementet har tidligere krevd at høyskolen skal betale tilbake statstilskudd som er utbetalt for studiene Film og tv, Studio 3D og Scenografi og event. Høyskolen har nå en frist på tre uker til å gi sitt tilsvar før departementet endelig vil ta stilling til om vedtak om krav om tilbakebetaling skal fattes.

Tilbakebetalingskravene har bakgrunn i Dagens Næringslivs avsløringer i 2015 om Anthon B. Nilsen-konsernet, som blant annet eier den private høyskolen Westerdals – Oslo School of Arts Communication and Technology. DN skrev at den tidligere skolen Westerdals School of Communication (Westerdals), som nå er en del av den nye høyskolen Westerdals Oslo ACT, hadde mottatt statstilskudd for tilbud som den ikke hadde godkjenning for. Eierne ble også anklaget for å finne måter å ta ut utbytte fra høyskolen. Private høyskoler som mottar statstilskudd har imidlertid ikke anledning til å ta ut utbytte eller overføre overskudd fra høyskoledriften. Departementet har derfor åpnet tilsyn med høyskolen.

Fakta
  • Kunnskapsdepartementet har krevd tilbake rundt 35 millioner kroner som urettmessig har vært gitt i statstilskudd til tilbudene Film og tv, Studio 3D, Scenografi.
  • Kunnskapsdepartementet har varslet krav om tilbakebetaling av rundt 22 millioner kroner som urettmessig er utbetalt i statstilskudd til studiene Prosjektleder kultur.
  • Kunnskapsdepartementet har til sammen krevd nær 29 millioner kroner i erstatning fra WOACT fordi skolen har gitt feil informasjon til elevene og Lånekassen slik at en del studenter har fått studiestøtte de ikke hadde rett til.

Studentene slipper tilbakebetaling

Kunnskapsdepartementets gransking i kjølvannet av avsløringene har så langt avdekket at skolen over en lang periode hadde gitt uriktige opplysninger til staten og dermed urettmessig fått utbetalt statstilskudd, skriver departementet.

En del av saken dreier seg om at studenter har mottatt studiestøtte for fag som ikke var godkjent. Studentene skal slippe å betale tilbake uriktig utbetalt studiestøtte, men det gjør ikke høyskolen.

− Vi ser ingen grunn til å klandre studentene. Vi vil ikke kreve tilbakebetalt disse pengene fra studentene, sier Røe Isaksen.

Kunnskapsdepartementet har tidligere krevd 21 millioner kroner i erstatning fra WOACT fordi skolen har gitt feil informasjon til elevene og Lånekassen slik at en del studenter har fått studiestøtte de ikke hadde rett til. Heller ikke tilbudet Prosjektleder kultur har hatt godkjenning for utdanningsstøtte, og studenter som har gått på dette tilbudet i perioden 2006 til 2014 har dermed også fått studiestøtte de ikke hadde rett til. Erstatningskravet er derfor økt til nær 29 millioner kroner, skriver departementet.