Humaniorafagene står på stedet hvil, og studenter som har studert teknologi står uten arbeid, påpeker NIFU.
liv-anne-storen-nifu
– Ikke vet jeg hva som har skjedd, men noen må ha fôret henne med feil tall, sier forsker ved NIFU Liv Anne Støren.

– Ungdom har blitt oppfordret til å søke realfag og teknologi i en årrekke, samtidig som det ofte har blitt sagt at det har vært en nedgang i søkningen. Det trodde vi at man nå visste at ikke stemte. Tallene har lenge vist en annen tendens, sier forsker Liv Anne Støren i Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Rart av Skogen Lund

Sammen med NIFU-direktør Sveinung Skule skriver Støren et debattinnlegg der de tar et oppgjør med NHO-direktør Kristin Skogens Lunds påstander om at den store veksten innen utdanning har skjedd innen samfunnsfag og humanistiske fag. Støren understreker at studenttallene innenfor naturfag og teknologi har hatt en kraftig økning, mens humaniorafagene har stagnert.

– Det har ikke vært slik at humaniora øker slik man påstår. Derfor syns jeg det var rart at Kristin Skogen Lund på nytt presenterte samme myter. En ting er å se for seg fremtidig kompetansebehov, hvor jeg også ser for meg at det er viktig med naturfaglig og realfaglig kompetanse, men du skal ikke begrunne det med en feil fremstilling av virkeligheten. Ikke vet jeg hva som har skjedd, men noen må ha fôret henne med feil tall, sier Støren.

– Feil fakta kan gi feil poltikk

NIFU-direktør Sveinung Skule ser gjerne at NHO bidrar til debatten om høyere utdanning, men oppfordrer til å bruke korrekte fakta.

– Det er bra at NHO er opptatt av forholdet mellom tilbud og etterspørsel av utdanning, og bra at de bidrar til debatt om hva slags utdanninger vi trenger for å få til det grønne skiftet. Men det er viktig for all politikkutvikling, også utdanningspolitikken, at diskusjonen baseres på en riktig og faktabasert virkelighetsbeskrivelse. Det gjelder også NHO og andre som gir innspill til utdanningspolitikk.

Skule advarer mot at feil fakta kan forplante seg og føre til feil politikk.

– Feil fakta kan gi feil politikk og virke villedende. Jeg vil ikke ovedramatisere konsekvensene av et enkeltoppslag, men NHO er store og har stor legitimitet siden de uttaler seg på vegne av en stor og viktig del av arbeidslivet. Det er viktig at de er seg det ansvaret bevisst og bruker tilgjengelig kunnskap som grunnlag for utspill om utdanningsvalg.

Møter skarp kritikk

Flere har kritisert NHO-direktørens utspill i forbindelse med årskonferansen som avholdes 5. januar.

Temaet for NHO-konferansen er «Made in Norway – på jobb for en grønn fremtid». Til Aftenposten sier Skogen Lund at fremtiden ikke kan forutsies, men at vi likevel vet at teknologi og realfag er relevant.

LES OGSÅ: NIFU: Feil fakta fra NHO

Teknologer uten jobb

– Høyere utdanning er ikke styrt av relevans og kvalitet. Høyskoler og universiteter får betalt pr. studiepoeng. Da lønner det seg å bare tilby en masse forskjellige studier som er billige å drive, sier Skogen Lund til avisen. Hun henviser til at det er mange studieprogrammer i økonomiske og adminstrative fag, og hun mener at de gir jobb i offentlig forvaltning fremfor å dekke fremtidige behov i næringslivet.

Støren og Skule i NIFU påpeker imidlertid at nyutdannede mastere i økonomisk-administrative fag i hovedsak går til privat sektor. Også store andeler av humanister og samfunnsvitere går til jobber i det private.

– Det er også et paradoks at studenter i naturfag og teknologi, som man mener man må få mange flere studieplasser til, er de som har størst problemer med å få jobb, sier Støren til Forskerforum.

Realfaglig kompetanse står ubrukt

– Det kommer av oljeprisfallet og nedgangskonjunkturen som gir generelle virkninger for disse fagene. Når det er problemer i arbeidsmarkedet er det denne gruppen som merker det. Det vil sannsynligvis snu, men det kan ikke underslås at det er denne gruppen som nå har store problemer, sier hun og legger til:

– Hvis man ønsker at ungdom skal søke seg til disse fagene, må de også se at det går an å få jobb, for ungdom lytter til arbeidsmarkedssignalene. Dermed blir utfordringen ikke at det er for mange som søker seg til humanistiske fag, men at realfaglig og teknologisk kompetanse står ubrukt. Hva skal man gjøre med det, bør bli en viktig del av diskusjonen, sier Støren.

LES OGSÅ:

NIFU: Feil fakta fra NHO