Mange lærerstudenter strøk i matematikk
Annonse
Annonse

Mange lærerstudenter strøk i matematikk

Av Jørgen Svarstad

Publisert 11. august 2021

Blant dem som skal bli lærere for de minste barna, strøk én av fire i matematikk.

Lærerstudentene blir testet i matematikk i en nasjonal deleksamen, som er lik for alle.

Khrono har fått resultatene fra vårens deleksamener fra det statlige organget Nokut. De viser blant annet at:

Annonse
  • 23,2 prosent av studentene på grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn strøk.
  • 16,5 av studentene som har valgt matematikk og ønsker å bli mattelærer på 5.-10. trinn strøk.

Resultatene er bedre enn ved deleksamenene høsten 2020, da 31,9 (1.-7. trinn) og 22,1 prosent (5.-10. trinn) strøk. Men de er svakere enn våren 2020.

I fjor sa Nokut-direktør Kristin Vinje at hun trodde pandemien hadde gitt redusert læringsutbytte.

– Det er godt å se at færre studenter strøk på eksamen i vår, enn tilfellet var i fjor høst. Men det er fortsatt mange som stryker, og derfor er det grunn til å jobbe mer med undervisningen for å styrke kompetansen i dette viktige faget, sier hun til Khrono.

Det er store variasjoner mellom læresteder. Blant studentene på NTNU 1.-7. trinn strøk for eksempel bare 3,6 prosent. I den andre enden av skalaen Universitetet i Sørøst-Norge (Drammen), med en strykprosent på 40,4 på 1.-7. trinn.

Les også: