Nesten 3500 statsansatte er klare til å streike
LUKK

Nesten 3500 statsansatte er klare til å streike

Av NTB og Jørgen Svarstad

Publisert 23. mai 2022 kl. 14:57

Nesten 3.500 statsansatte er klare til å streike fra tirsdag morgen hvis kravene deres ikke blir møtt. Seks universiteter blir rammet.

– Vi vet bedre enn noen andre at en streik i offentlig sektor også rammer publikum, slik er det også nå, men uttaket er først og fremst ment å treffe arbeidsgiver, sier leder Egil André Aas i LO Stat.

Han har varslet at over 1.000 medlemmer kommer til å legge ned arbeidet hvis meklingen ikke skulle føre fram. Skulle det bli streik, vil blant annet 13 departementer få streikevakter utenfor dørene fra tirsdag morgen.

Fakta
Fakta om streikevarselet i statsoppgjøret
Samlet første streikeuttak (plassfratredelse) fra hovedorganisasjonene. Totalt antall medlemmer omfattet av oppgjørene i parentes (områdevarsel)

LO Stat: 1.029 (4.400)

YS Stat: 260 (2.000)

Akademikerne: 1.350 (uten områdevarsel)

Unio: 850 (35.033)

Totalt: 3.489 (41.403 ekskl. Akademikerne)

Også Unio, YS og Akademikerne har så langt avvist lønnstilbudet fra staten. Hvis meklingen bryter sammen, vil ytterligere nesten 2.500 statsansatte være tatt ut i streik i første omgang. Tariffavtalene det forhandles om omfatter til sammen over 41.000 ansatte i staten.

– Vi har en ambisjon om å om å finne en løsning. Samtidig er det slik vi også må forberede oss på det motsatte. Og det vil i så fall bety streik, sier Aas.

Unio Stat har varslet at de vil ta ut folk i streik ved seks universiteter og høyskoler. Slik er fordelingen:

  • Universitetet i Oslo: 45
  • Oslomet: 78
  • Universitetet i Bergen: 95
  • Høyskolen på Vestlandet: 72
  • NTNU: 169
  • Universitetet i Stavanger: 58

LO Stat vil ta ut 504 ved Universitetet i Oslo, mens YS vil ta ut 94 ved universitetet. Det betyr at nesten 950 ansattte ved universiteter og høyskoler blir tatt ut hvis det blir streik i staten.

Erik Dahlgren, som er hovedtilllitsvalgt for Forskerforbundet ved Oslomet, sier til Forskerforum at de vil ta ut folk i lederfunksjoner. Altså instituttledere, studieledere og seksjonssjefer. Men ikke dekaner.

–Vi vil ikke ramme studentene. Det skal fortsatt være mulig å gjennomføre eksamen etter planen, sier han.

Tilbudt rundt 3,7 prosent

Fristen for å komme i mål med meklingen i statsoppgjøret går ut ved midnatt natt til tirsdag. Men hvis partene mener de fortsatt har noe å prate om, vil de fortsette dialogen – uansett når meklingsfristen utløper. Det kan også oppstå en situasjon der en eller flere av de fire hovedorganisasjonene – LO, Unio, YS og Akademikerne – har akseptert tilbudet fra staten, mens andre vil bryte eller fortsette samtalene.

Det synes usannsynlig at alle arbeidstakerorganisasjonene vil avvise tilbudet fra staten, som skal være i tråd med frontfagsrammen på 3,7 prosent, idet meklingsinnspurten tar til.

– For staten er det viktig å holde seg til frontfagsrammen. Frontfagsmodellen sikrer arbeidsplasser og norsk konkurranseevne, sa statens personaldirektør Gisle Norheim da bruddet i forhandlingene var et faktum i slutten av april.

Politi, skatt og toll

– Det blir krevende, vi har en god del som skal gjennomgås. Men jeg er optimistisk med tanke på at vi skal få til et resultat, sier leder Pål N. Arnesen i YS Stat.

Han har varslet streik at 260 medlemmer, ansatte i departementer og flere direktorater, vil legge ned arbeidet ved brudd. Akademikerne tar ut 1.350 ansatte i blant annet Oslo-politiet, Skatteetaten og Tolletaten ved et eventuelt brudd. Unio vil ramme politi, universiteter og høyskoler i Bergen, Trondheim og Oslo med et første streikeuttaket som omfatter 850 medlemmer.

– Vi håper Riksmekleren får staten til å komme oss i møte. Statens siste tilbud var altfor dårlig, og det var særlig i diskusjonene om økonomi vi sto for langt fra hverandre. På andre områder hadde vi god framdrift, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat.

Les også: