Ved disse universitetene og høyskolene kan det bli streik
LUKK

Ved disse universitetene og høyskolene kan det bli streik

Av Lina Christensen og NTB

Publisert 19. mai 2022 kl. 12:13

Hvis det ikke blir enighet i meklingen, kan 850 statsansatte bli tatt ut i streik neste uke, varsler Unio. Se listen her.

Saken oppdateres

Hvis ikke partene kommer til enighet, kan tusenvis av ansatte ved universiteter, høyskoler og andre offentlige virksomheter bli rammet av streik neste uke.

I likhet med de andre hovedorganisasjonene brøt Unio forhandlingene med staten 30. april. Oppgjøret havnet dermed hos Riksmekleren. Fristen for meklingen er mandag 23. mai ved midnatt. Hvis partene ikke kommer til enighet innen da, blir det streik fra tirsdag 24. mai.

Fakta
Lønnsoppgjør

Det er brudd i lønnsoppgjøret i staten. Meklingsfristen er ved midnatt mandag 23. mai.

I det statlige tariffområdet varsler Unio stat at 850 ansatte kan bli tatt ut i streik. YS stat vil ta ut 260, LO stat 1000, og Akademikerne kan ta ut 1350 medlemmer.

I tillegg har Unio varslet streikeuttak i kommunal sektor i Bergen, og i Oslo, som er et eget tariffområde.

Nå varsler Unio stat at medlemmer ved disse universitetene tas ut:

 • Universitetet i Oslo: 45
 • Oslomet: 78
 • Universitetet i Bergen: 95
 • Høyskolen på Vestlandet: 72
 • NTNU: 169
 • Universitetet i Stavanger: 58

– Vi håper Riksmekleren får staten til å komme oss i møte. Statens siste tilbud var altfor dårlig, og det var særlig i diskusjonene om økonomi vi stod for langt fra hverandre. På andre områder hadde vi god framdrift, sier forhandlingsleder i Unio stat Guro Elisabeth Lind i en pressemelding.

Ifølge Unio vil dette først og fremst ramme ledelsesfunksjoner og arbeidsprosesser overfor departementer og oppdragsgivere, i tillegg til forskning, undervisning og bibliotektjenester.

Uttaket kan få konsekvenser for eksamensavvikling og sensur, selv om vi primært ønsker å ramme arbeidsgiver og ikke studentene, sier Lind.

Kan ramme værvarslingen

Unio har 35 033 medlemmer i det statlige tariffområdet. De største gruppene er ansatte i politiet og innen forskning og høyere utdanning.

Totalt 850 medlemmer kan bli tatt ut i streik hvis meklingen ikke fører fram. Da tas medlemmene ut på følgende steder:

 • Trondheim: 200
 • Bergen: 200
 • Stavanger: 150
 • Oslo: 300

I tillegg til universitetene tas det ut blant annet ut 37 medlemmer ved Kunnskapsdepartementet, seks ved Folkehelseinstituttet og tre ved Meteorologisk institutt. Ved meteorologisk institutt kan uttak av Unio-medlemmer ramme værvarslingen på TV.

– Våre medlemmer utfører sentrale samfunnsoppgaver, så det er ikke til å unngå at en streik vil ramme befolkningen. Vi skal gjøre vårt ytterste for å komme til enighet i meklingen, og håper arbeidsgiver kommer oss i møte, sier Lind.

Unio kommune: Kan bli streik i Bergen fra 24. mai

Unio har også sendt ut streikevarsel i det kommunale tariffområdet. I første omgang gjelder streikeuttaket Bergen.

Fra 24. mai kan drøyt 500 kommunalt ansatte Unio-medlemmer være i streik i Bergen. Skoler, helseinstitusjoner, biblioteker og andre kommunale og fylkeskommunale tjenester vil rammes om det ikke blir enighet i meklingen mellom Unio kommune og KS.

Disse tas ut i Bergen dersom det blir streik.

«Dessverre var avstanden stor under forhandlingene, så mye tyder på et det blir en utfordrende meklingsinnspurt» står det i en pressemelding.

Totalt har Unio 138 657 medlemmer i tariffområde KS per 1.1.2022.

Oslo kommune: Forskerforbundet-medlemmer kan bli tatt ut

Oslo kommune er et eget tariffområde. Hvis Unio Oslo kommune og Oslo kommune ikke kommer til enighet innen utgangen av mandag 23. mai, vil 82 Unio-medlemmer være i streik fra og med tirsdag 24. mai. Blant personene som er tatt ut er to Forskerforbundet-medlemmer ved Oslo byarkiv, har Unio i Oslo meldt.

YS stat: Medlemmer ved UiO kan bli tatt ut

Det er ikke bare Unio som har sendt ut streikevarsel.

Hvis det ikke oppnås enighet i lønnsoppgjøret i staten, kan rundt 260 YS-medlemmer i Oslo tas ut i konflikt. Dette er medlemmer ved Universitetet i Oslo, departementer og direktorater.

– Streikeuttaket vil i første fase først og fremst ramme arbeidsgiver, sier leder av YS Stat, Pål N. Arnesen i en pressemelding.

YS Stat er en sammenslutning av følgende YS-forbund, som har statsansatte medlemmer: Parat, Delta, Befalets Fellesorganisasjon, Norsk Tollerforbund, Skatteetatens landsforbund, Stafo, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Finansforbundet og Skolelederforbundet.

LO stat: De fire største universitetene kan rammes

I forrige uke varslet LO Stat om at de vil ta ut 4400 medlemmer i streik om den pågående meklingen ikke fører fram innen fristen ved midnatt 23. mai.

Dette gjelder blant annet medlemmer ved:

 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Universitetet i Tromsø

Akademikernes streikeuttak i staten

Over 1350 medlemmer i Akademikerne går ut i streik 24. mai dersom det ikke blir enighet under meklingen med staten om årets hovedtariffoppgjør. Akademikerne vil ta ut medlemmer i seks statlige virksomheter dersom meklingen hos Riksmekleren ikke fører frem. I første fase tas det blant annet ut medlemmer ved Forsvarets forskningsinstitutt.

– Vi er nå i mekling og gjør alt vi kan for å finne gode løsninger. Streik er siste utvei, sier Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat, i en sak på egne nettsider.