Nils Rune Langeland vurderer å saksøke UiT: – Et håndfast bevis på at jeg har yrkesforbud
Annonse
Annonse

Nils Rune Langeland vurderer å saksøke UiT: – Et håndfast bevis på at jeg har yrkesforbud

Av Jørgen Svarstad

Publisert 14. januar 2022

— Jeg er nektet muligheten til å bli vurdert til en stilling jeg er klart kvalifisert for, sier Nils Rune Langeland til Khrono.

Det er over fire år siden historieprofessoren Nils Rune Langeland fikk sparken fra Universitetet i Stavanger på grunn av «gjentatt og uakseptabel og uverdig oppførsel», slik regjeringsadvokaten formulerte det.

Han gikk rettens vei for å få kjent avskjeden ugyldig, men tapte.

Annonse

Men nå kan han ende i retten igjen.

Khrono skriver at Nils Rune Langelands advokat, Olav Lægreid, mener det er åpenbart at den behandlingen Langeland har opplevd i en ansettelsessak ved UiT kan være et brudd med statsansattelovens paragraf 3 som omhandler kvalifikasjonsprinsippet.

– Spørsmålet er hvor lenge og på hvilken måte jeg skal sone etter avskjedssaken ved Universitetet i Stavanger. For meg blir dette et håndfast bevis på at jeg har yrkesforbud, sier den tidligere historieprofessoren Nils Rune Langeland til Khrono.

Høsten 2021 søkte han en førsteamanuensis-stilling ved UiT Norges arktiske universitet, men det viser seg i etterkant at den sakkyndige komiteen som skulle vurdere søkerne, aldri fikk se søknaden til Langeland, ifølge avisen.

Han sier han har søkt rundt 50 jobber siden avskjeden.

Nils Rune Langeland var en av seks søkere til en stilling som førsteamanuensis i 1800-tallshistorie. Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR) valgte å ikke realitetsbehandle søknaden fra Langeland, og den sakkyndige komiteen fikk aldri søknaden hans på sitt bord.

– Det er den best kvalifiserte søkeren som skal bli tilbud jobben. Og når man skal vurdere kvalifikasjoner er det utdanning og erfaring, samt personlig egnethet som skal vurderes. Til denne stillingen er åpenbart Langeland faglig sett den best kvalifiserte søkeren, men han får ikke anledning til å bli faglig vurdert, sier advokat Lægreid.

I korrespondanse med UiT hevder Lægreid at avskjedssaken fra UiS ikke er rettslig relevante for den personlige egnethetsvurderingen ved universitetet.

Han trekker også fram at flere av forholdene ligger mange år tilbake i tid.

Organisasjonsdirektør Odd Arne Paulsen ved UiT svarer at ansettelsesprosessen ikke er avsluttet.

– Dette er en ansettelsessak med taushetsbelagte opplysninger, og UiT kan derfor ikke kommentere saken noe nærmere. Vi har heller ikke kommentarer til de mer generelle spørsmålene som er stilt, skriver Paulsen.

Les også: