NTNU: Ser med bekymring på innskrenking av akademisk frihet i Kina
LUKK
Annonse
Annonse

NTNU: Ser med bekymring på innskrenking av akademisk frihet i Kina

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 20. desember 2019 kl. 23:00

Men har tro på samarbeid og dialog.

Nyheten om at frihet til å tenke det man vil ble tatt ut av kjerneverdiene til et av Kinas fremste universiteter gikk verden rundt denne uken. Fudan universitet i Shanghai er blant tre universiteter der myndighetene har gjort endringer i verdidokumentene. Tankefrihet er fjernet, og universitetenes lojalitet til kommunistpartiet er tydeliggjort. Dette har møtt kritikk både fra studenter og ansatte.

– Akademisk frihet er avgjørende

Fudan universitet er et av de kinesiske universitetene som norske universiteter og høyskoler samarbeider med, gjennom Det nordiske senteret, som for tiden ledes av Universitetet i Bergen. Forskerforum har spurt alle rektorene ved de norske samarbeidsinstitusjonene om hva de syns om endringene ved Fudan og hvordan de påvirker samarbeidet. Kun tre av dem har svart, og svarene er uten direkte kritikk av kinesiske myndigheter. Nyslått rektor ved NTNU Anne Borg er den som går lengst i å kritisere innskrenkning i akademisk frihet, men nevner ikke Kina spesifikt.

– NTNU mener at akademisk frihet er et avgjørende viktig premiss for ethvert universitet. Vi ser derfor med bekymring på alle utviklingstrekk som formelt og reelt innskrenker akademisk frihet, uansett hvilket land det gjelder, skriver Anne Borg i en kommentar til Forskerforum.

– Vi har grunnleggende tro på samarbeid og dialog, også om utfordrende spørsmål som akademisk frihet, sier Anne Borg. Foto: NTNU

– Det er viktig for oss med akademisk frihet i det samarbeidet våre forskere har med forskningsmiljøer i andre land. Med det premisset til grunn, samarbeider vi med institusjoner i land med et mer totalitært styresett, også for å påvirke og støtte universitetsmiljøer som jobber under andre regimer enn vårt demokrati, skriver hun videre.

Tro på samarbeid

Borg understreker at økt samarbeid mellom Kina og Norge er et høyt prioritert område for norske myndigheter og at NTNU har utviklet gode og verdifulle relasjoner med fagmiljøer i Kina. Når det gjelder Fudan universitet skriver Anne Borg at NTNU har for lite samarbeid med dem, og viser til at deltakelsen i Det nordiske senteret er av begrenset art.

– Vi har grunnleggende tro på samarbeid og dialog, også om utfordrende spørsmål som akademisk frihet, skriver hun.

Foruten NTNU samarbeider UiB, Universitetet i Oslo, Oslomet, Norges handelshøyskole og Handelshøyskolen med Fudan universitet.

Ved Handelshøyskolen BI svarer kommunikasjonsdirektør Yngve Kveine slik på spørsmålene om hva rektor syns om endringene i Fudans verdidokument og hvordan det vil påvirke samarbeidet:

– BI følger utviklingen svært nøye sammen med våre akademiske partnere. BI har vært i Kina i mer enn tyve år. BI legger akademisk frihet til grunn for all vår forskning og undervisning. Dette har BI alltid gjort. Det skal BI fortsette med, skriver Kveine.

– Akademisk frihet sikrer troverdighet

Svein Stølen, rektor ved UiO svarer at UiO er tydelige om sine verdier i all samhandling med utenlandske samarbeidspartnere.

– Hva syns du om at en viktig samarbeidspartner for norske universiteter gjør en slik endring?

– Vi må kontinuerlig kjempe for akademisk frihet hvor forskere fritt kan stille spørsmål, fritt kan velge metode og fritt kan presentere sine resultater uten å risikere represalier. Akademisk frihet og institusjonell autonomi sikrer troverdighet til forskningsresultater og mangfold i forståelse og perspektiver. Dette er vi tydelige på overfor alle vi møter. 

– Hvordan kan dette påvirke det deres samarbeid med Fudan universitet?

– Vi har godt samarbeid med mange kinesiske forskere og med universiteter – det er viktig for oss, fordi vi sammen skal utvikle forskning og nye løsninger på sentrale områder som for eksempel innen miljø og klima og bærekraftige løsninger. Vi skal også utdanne studenter. Vi står alltid for våre verdier og er tydelige på disse i all samhandling, svarer Stølen.

Oslomets rektor Curt Rice hadde ikke anledning til å svare før jul. Rektorene ved Norges handelshøyskole og UiB hadde ikke svart på Forskerforums henvendelse ved publiseringstidspunktet. Rektor Dag Rune Olsen ved UiB har senere svart i dette innlegget.

Les også: