Dag Rune Olsen: Vi er forespeilet en redegjørelse om endringene ved Fudan universitet
LUKK
Annonse
Annonse

Dag Rune Olsen: Vi er forespeilet en redegjørelse om endringene ved Fudan universitet

Av Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen og leder av UHR

Publisert 21. desember 2019 kl. 12:30

Jeg finner det naturlig at Kunnskapsdepartementet etterspør om endringene for Fudan er et uttrykk for en endring i politikk, skriver Dag Rune Olsen.

17. desember kom nyheten om at kinesiske myndigheter hadde gjort endringer i verdidokumentet til Fudan universitet, som flere norske universiteter samarbeider med gjennom Det nordiske senteret ved universitetet. Tankefrihet ble fjernet fra formuleringene, og lojaliteten til kommunistpartiet ble understreket. Forskerforum har bedt rektorene ved de norske samarbeidsuniversitetene om å svare på hvilke konsekvenser det får for samarbeidet, og hva de syns om endringene. Dette er svaret fra Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen, som leder sekretariatet ved Det nordiske senteret:

Universitetet i Bergen (UiB) administrerer som kjent sekretariatet for Nordic Centre at Fudan University på vegne av de nordiske universitetene og er forespeilet en redegjørelse om bakgrunn og eventuelle praktiske konsekvenser fra Office of Global Partnership ved Fudan-universitetet. Vi vil følge opp når denne er mottatt.

Les også:

UiB har i flere årtier samarbeidet med kinesiske universiteter og forskningsinstitusjoner med svært god erfaring. Ethvert akademisk samarbeid – enten på enkeltforskernivå eller mellom institusjoner – må bygge på respekt for grunnleggende akademiske verdier. Akademisk frihet er en av disse. Alt annet vil være undergravende for forskningens legitimitet og integritet. Dersom vi i det daglige og praktiske forsknings- og utdanningssamarbeidet opplever at akademiske kjerneverdier ikke respekteres vil videre samarbeid naturligvis måtte revurderes. Samtidig er det når de akademiske kjerneverdiene er under størst press at samarbeid og dialog er av størst betydning. Som kjent har UiB en samarbeidsavtale om Konfutse-institutt i Bergen. I den siste, reviderte avtalen er et særskilt punkt om akademisk frihet lagt til. Dette skjedde på initiativ fra oss og ble godt mottatt og uten videre akseptert av de kinesiske myndigheten som er ansvarlig for Konfutse-samarbeidet.

Da statsråd Nybø besøkte Kina og undertegnet samarbeidsavtale i april 2018 understreket hun betydning av akademistilsvarende frihet i møte med statsråden for «Ministry of Science and Technology» (MOST). Jeg var selv til stede i dette møtet. Kunnskapsdepartementet har årlige møter med Kina på tilsvarende embetsnivå. Som leder av styret for Universitets- og høgskolerådet (UHR) finner jeg det naturlig at departementet ved neste møte etterspør om endringene i «charteret» for Fudan er et uttrykk for en endring i politikk og som eventuelt vil påvirke samarbeidet på nasjonalt nivå.

LES MER: