Øyvind Eikrem ble innkalt til nytt møte etter studentopprop

Av Jørgen Svarstad

Publisert 26. november 2018

Førsteamanuensis Øyvind Eikrem reagerer på at instituttledelsen ba ham om å behandle et opprop mot ham «konfidensielt».

Bråket rundt førsteamanuensis Øyvind Eikrem fortsetter. Det startet med at det det høyreorienterte nettstedet Resett i september intervjuet han om et dobbeltdrap i Trondheim, der ofre og antatt gjerningsmann var  asylsøkere.
– Man fremstiller mennene som hjelpeløse stakkarer, som små barn som trenger omsorg, og at man bare må behandle dem godt, så kommer det til å gå bra. Det er en litt sånn naiv Hakkebakkeskogen-mentalitet, løsrevet fra det vi vet om hvordan mennesker egentlig oppfører og endrer seg, sa blant annet Eikrem til nettstedet.

Eikrem er førsteamanuensis i sosial arbeid ved NTNU.

Studenter: – Skaper fremmedfrykt

Intervjuet skapte reaksjoner, og Eikrem ble kalt inn på teppet til instituttlederen. Men både rektor og dekanen presiserte at uttalelsene hans var innenfor ytringsfriheten. Men saken er ikke over. Tidligere denne måneden innkalte ledelsen ved sosialt arbeid ved NTNU innkalt Eikrem til et nytt møte, melder Khrono. Bakgrunnen er et studentopprop der 44 studenter sier at de føler seg krenket av Resett-uttalelsene til Eikrem. Møtet ble holdt 19. november.

Studentene skriver at de mener at uttalelsene fører til fremmedfrykt og intoleranse mot innvandrere. De reagerer spesielt på at han ikke uttalte seg som privatperson, men som førsteamanuensis ved NTNU.

Men Khrono skriver videre at instituttlederen har bedt Eikrem om å behandle oppropet fra studentene konfidensielt, og at de mener det vil være å anse som brudd på arbeidsmiljøloven og universitets- og høyskoleloven dersom studentenes brev spres videre til media eller andre.  Begrunnelsen var at han da kunne «medvirke til at du selv eller andre blir utsatt for en uheldig psykisk belastning som vil være i strid med amls eller uhls (arbeidsmiljølovens eller universitets- og høgskolelovens. red.mrk.) krav om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø».

«Vi forutsetter at klagen behandles konfidensielt (du kan selvsagt diskutere den med en tillitsvalgt el.l), da dette ikke er å anse som bidrag i en offentlig debatt i media», står det ifølge Khrono i møteinnkallingen.

Eikrem: — Sak av offentlig interesse

Eikrem reagerer på at NTNU forsøker å legge lokk på saken.

–  Jeg mener at dette oppropet, og måten det håndteres på ved NTNU, er en offentlig sak av stor interesse. Det kan virke som om instituttledelsen er redde for oppmerksomhet rundt dette, men det bør det ryddes opp i. Dersom man står på ytringsfriheten og den akademiske friheten så får det konsekvenser, og de ulike stemmene må få komme fram, sier Eikrem til Khrono.

Den erfarne medierettsadvokaten Jon Wessel-Aas sier til avisen at han ikke oppfatter oppropet som en intern varslingssak.
– Det er altså ikke en personalsak – for andre enn Eikrem, i den grad NTNU her prøver å bruke sin styringsrett til å begrense hans ytringsfrihet. I så fall synes det ganske åpenbart for meg at et pålegg fra arbeidsgiver til Eikrem om at han ikke kan ytre seg offentlig om dette oppropet (som er rettet mot nettopp ham selv), utgjør et ugyldig pålegg, fordi det ikke tilfredsstiller kravene for å innskrenke hans ytringsfrihet etter Grunnloven § 100, skriver Wessel-Aas.

Verken instituttleder Riina Kiik eller dekan Marit Reitan vil kommentere saken.

Les også: