Reagerer på oppfordring fra tillitsvalgte om å stemme på Margareth Hagen som ny UiB-rektor
LUKK
Annonse
Annonse

Reagerer på oppfordring fra tillitsvalgte om å stemme på Margareth Hagen som ny UiB-rektor

Av Lina Christensen

Publisert 22. mars 2021 kl. 14:28

Fire tillitsvalgte i Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen sendte lørdag ut en e-post der de oppfordrer medlemmene til å stemme på Margareth Hagen som ny rektor. Brevet har fått flere til å reagere.

Denne uken skal ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen (UiB) stemme over hvem som skal bli universitetets nye rektor.

Valget står mellom:

  • Oddrun Samdal med prorektorkandidat Nils Gunnar Kvamstø. Samdal er for øyeblikket viserektor for utdanning.
  • Margareth Hagen med prorektorkandidat Pinar Heggernes. Hagen overtok som rektor ved UiB 7. januar 2021 etter at daværende rektor Dag Rune Olsen gikk av. Fram til da var hun prorektor.

Lørdag kveld sendte fire tillitsvalgte ved Forskerforbundet ved UiB, deriblant hovedtillitsvalgt Steinar Vagstad, en e-post til sine rundt 1300 medlemmer der de ber dem stemme på rektorkandidat Margareth Hagen. Det skriver Khrono.

23. mars understreker Forskerforbundet ved UiB overfor Khrono at styret var delt i synet på å gi sin støtte til én rektorkandidat, og at styret derfor landet på å ikke legge noen føringer. E-posten som ble sendt var signert fire tillitsvalgte, ikke hele styret.

Ti ansatte reagerer

Forskerforbundet peker blant annet på en dreining mot en toppstyrt ledelse under den forrige rektoren. De skriver at universitetsledelsen i dag disponerer et strategibudsjett på 300 millioner kroner finansiert i hovedsak av rammekutt nedover i organisasjonen. Forskerforbundet mener at dette vil fortsette under Samdals ledelse, mens team Hagen har gitt uttrykk for at det er på tide å stoppe rammekuttene. I tillegg mener fagforeningen at lønnspolitikken til team Samdal ligner på den som har blitt ført ved UiB de siste åtte årene, som de mener har sakket akterut.

Forskerforbundets klare anbefaling har fått flere ansatte til å reagere.

«Som fagforening har Forskerforbundet selvsagt både mandat og plikt til å ta stilling i universitetspolitiske saker. Men når de tillitsvalgte går ut til medlemmene med et så klart råd i et rektorvalg, og dét så kort tid før valget, forventer vi at det ligger grundige analyser og et korrekt faktagrunnlag bak» skriver ti vitenskapelig ansatte i et leserinnlegg i Khrono.

– Feilaktig beskrivelse

Om fagforeningens støtte til team Hagen og deres lønnspolitikk, kommenterer forskerne følgende:

«Hvordan denne analysen leder opp til en klar anbefaling av Hagen – som jo har vært prorektor de siste fire år og før det dekan på et fakultet med relativt sett lave lønninger selv til UiB å være, som dermed er ansvarlig for den eksisterende politikken – er for oss en gåte».

En av de ti forskerne som har reagert på Forskerforbundets e-post, er professor Vigdis Vandvik, som selv er medlem av Forskerforbundet.

– Vi mener Forskerforbundet gir en feilaktig beskrivelse av Team Samdals politikk på to områder: Lønnspolitikken og de strategiske satsingene. Når det gjelder lønnspolitikk, så har ingen av de to teamene skrevet særlig mye om dette i plattformene sine, og det at Hagen ønsker at UiB skal følge samme lønnsutvikling som resten av samfunnet, ligger jo allerede i avtaleverket, sier Vandvik til Khrono.

Valget starter i dag 22. mars og pågår fram til 25. mars.

23. mars presiserer Khrono at styret i Forskerforbundet ikke ønsket å ta standpunkt i rektorvalget.

Endring 23.3: Presisering om at styret ved Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen ikke ønsket å ta et standpunkt i rektorvalget. E-posten som ble sendt var signert fire tillitsvalgte, ikke hele styret.

Les også: