Så høy er drikkeregningen til Universitetet i Oslo

Av Forskerforum

Publisert 26. januar 2018

UiO handlet på Vinmonopolet for nesten en million kroner i 2017, skriver Universitas.

Studentavisen Universitas har fått innsyn i en oversikt over hvor mye penger Universitetet i Oslo har brukt på alkohol. Til sammen brukte universitetet 938 671 kroner på alkohol fra Vinmonopolet det siste året. Studentavisen presenterer ikke tall for alkohol kjøpt på restaurant eller på reiser.

Av alle fakultetene ved universitetet, troner Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Matnat) øverst på lista med 241 337 kroner til øl, vin og sprit i 2017 alene.

Universitas skriver at  Matnats utgifter nesten utgjør en tredjedel av fakultetenes samlede bruk og nesten dobbelt så mye som Det medisinske fakultet, på andreplass med sine 132 835 kroner.

Det er også rundt tolv ganger så mye som Odontologisk fakultet, som bare handlet på Polet for 20 458 kroner.

I tillegg er det en voldsom økning fra 2013, da fakultetet brukte 90 346 kroner på Vinmonopolet.

Tilsammen har universitetet de siste fem årene brukt fire millioner kroner på alkohol.

Mange markeringer

Matnat har rundt 1600 ansatte og 6000 studenter.
Dekan Morten Dæhlen forklarer i en e-post til Universitas:
– Mange gode resultater har avstedkommet flere markeringer enn tidligere, og det har vært noen flere ekstraordinære arrangementer de siste årene.

– MatNat er i størrelse ikke langt unna å være en tredjedel av UiO, så at vi står for nesten en tredjedel av utgiftene virker ikke urimelig, sier han videre.

Jan-Børge Tjäder leder Avdeling for administrativ støtte forklarer at retningslinjene for innkjøp av alkohol hos UiO følger Statens personalhåndbok.

Han forklarer også at det er forskjellige situasjoner som åpner for innkjøp av alkohol, for eksempel i forbindelse med representasjon, kurs, konferanser og julebord.