Stadig flere jobber med forskning
LUKK
Annonse
Annonse

Stadig flere jobber med forskning

Av Julia Loge

Publisert 24. februar 2021

Nesten 90.000 jobbet med forskning og utvikling i Norge i 2019.

Norge brukte 77 milliarder kroner på forskning og utvikling i 2019, viser ferske tall fra forskningsinstituttet Nifu. Det er nesten 4 milliarder kroner mer enn i 2018.

Nifu har beregnet at 90.000 jobbet med forskning og utvikling i 2019, og at de utførte 48.700 FoU-årsverk, eller over 2000 flere årsverk enn i 2018.

Annonse

Antall FoU-årsverk i 2017, 2018 og 2019 etter sektor for utførelse og personaltype. Kilde: Nifu

Lønnskostnadene står for 60 prosent av utgiftene til forskning og utvikling.

Næringslivet økte mest

Forskning i universitetene steg med 1 prosent, og forskningsinstituttene hadde en realnedgang på 1,5 prosent, ifølge Nifu. Statistisk sentralbyrå beregner at næringslivet hadde en realvekst på fem prosent fra 2018 til 2019.

Til sammen sto næringslivet sto for nesten halvparten av forskningsinvesteringene, altså 46 prosent. Universiteter og høyskoler forsket for 26,3 milliarder og forskningsinstituttene for 15 milliarder, skriver Nifu.

Petroleum dominerer

Av de 35,4 milliardene næringslivet brukte på forskning og utvikling i 2019, gikk 11 prosent, eller nesten 3,9 milliarder kroner til petroleumsforskning. Det er en liten økning fra 2018. Noe av de økte utgiftene følger også regjeringens langtidsplan for forskning. Det er økte investeringer i forskning på fornybar energi, CO2-håndtering og utslippsreduksjon, ifølge SSB.

Helse- og omsorg er det nest største av SSBs temaområder, her forsket næringslivet for 2,4 milliarder kroner, og den største økningen er innen IKT.

Les også: