Tyske universiteter nekter å betale Elsevier. Får gratis tilgang inntil videre.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 8. januar 2018

Abonnementene til rundt 200 tyske institusjoner har gått ut. Men forlaget lar dem lese artikler gratis inntil videre, i håp om at de kan bli enige om en avtale .

Forskerforum har flere ganger skrevet om konflikten mellom Elsevier, som er verdens største akademiske forlag, og tyske forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Institusjonene har slått seg sammen. Under ledelse av den tyske rektorkonferansen (HRK) prøver de å fremforhandle en felles avtale, med en tilhørende ny modell for akademisk publisering, med Elsevier. Men de har ikke blitt enige, og partene står langt fra hverandre. Fra nyttår gikk Elsevier-abonnementene til rundt 140 tyske institusjoner ut. I tillegg til dette utløp avtalene til rundt 60 institusjoner 1. januar 2017. Det betyr at det nå er rundt 200 universiteter og forskningsinstitutter som står uten en avtale med Elsevier. Likevel har Elsevier latt dem beholde tilgangen.

Norge har heller ikke klart å bli enige med de to av de største forlagene om en avtale. Akkurat nå pågår det forhandlinger på overtid. 

Elsevier skriver dette i en kommentar til Forskerforum:

«Elsevier og HRK har hatt konstruktive samtaler langt ut i desember. Vi vil fortsette våre samtaler med HRK i første kvartal av 2018 for å finne en løsning for tilgang for tyske forskere i 2018 og en langsiktig nasjonal avtale. Der hvor avtalene i Tyskland utløp 1. januar 2017 eller 1. januar 2018, har vi informert disse institusjonene at vi opprettholder tilgang til vårt innhold mens vi fortsetter å jobbe med HRK for å finne en løsning, og spesielt en ettårig forlengelse på kontraktene, så de dekker 2018.»

Den tyske sammenslutningen vil endre dagens modell for akademisk publisering slik at institusjonene ikke lenger skal betale for lesing av artikler, men heller for publisering av artikler.

Les mer om hva tyskerne krever her: