Prisbelønt professor frikjent for forskningstyveri

Av Jørgen Svarstad

Publisert 10. januar 2017

– En ulykkelig sak, skriver Forskningsetisk utvalg.

Saken handler om en konflikt om medforfatterskap til to vitenskapelige artikler publisert i 2008 og 2009.  Uten å vurdere klagerens dokumentasjon, ga Forskningsetisk utvalg på Universitetet i Oslo (UiO) en prisvinnende, mannlig medisinprofessor medhold i at anklagen mot ham var grunnløs, skriver Uniforum. I august i fjor ønsket UiO-ledelsen ny behandling av anklagen. Nå foreligger Forskningsetisk utvalgs rapport.

– Vi har gjort en veldig grundig vurdering og har kommet fram til et sammensatt resultat. Men det er riktig å si at han ikke er skyldig i tyveri, bekrefter Forskningsetisk utvalgs leder Anne Inger Helmen Borge overfor Uniforum.

Både UiO og Forskningsetisk utvalg får gjennomgå i rapporten, ifølge Uniforum. Her står det blant annet: «Dette er en ulykkelig sak. Den er et eksempel på hvor galt det kan gå når så vel faglige som personlige konflikter ikke blir løst så snart de oppstår, og den viser hvor viktig det er at forskningsledere påtar seg rollen som konfliktløser selv om det innebærer vanskeligheter og ubehag.»

Hva som skjer videre i saken, ligger utenfor utvalgets mandat.

– Vi har levert vår rapport, det er det som er vår oppgave, sier Helmen Borge til Uniforum.