Unio ber Støre gripe inn mot streiken – sender brev til statsministeren
LUKK

Unio ber Støre gripe inn mot streiken – sender brev til statsministeren

Av NTB

Publisert 31. mai 2024 kl. 13:17

Unio ber statsministeren gripe inn for å finne en vei ut av den fastlåste konflikten i statsoppgjøret. Fredag sendte organisasjonen brev til Jonas Gahr Støre.

– For å løse opp i denne fastlåste situasjonen, ber vi nå om bistand fra Statsministerens kontor og at statsministeren overtar dialogen med partene, sier Unio-leder Ragnhild Lied til NTB.

Det er nå sju dager siden streiken i staten brøt ut. Lied poengterer i brevet til statsministeren at Unio ikke har blitt kontaktet av departementet siden konflikten oppsto.

Lied mener staten som arbeidsgiver ved statens personaldirektør og ansvarlig statsråd Karianne Tung (Ap) ikke viser vilje til å føre reelle forhandlinger.

I det siste tilbudet fra staten ble alle de fire sammenslutningene tilbudt én hovedtariffavtale, hvor det gis adgang til å fordele 75 prosent av de samlede lønnsmidlene lokalt i den enkelte virksomhet. Tung framholdt i Politisk kvarter på NRK nylig at Akademikerne og Unio ikke har «strukket seg én eneste prosent» for å komme staten i møte.

Alvorlig bekymret

Der de to organisasjonene avviste statens tilbud og brøt meklingen på overtid for en ukes tid siden. LO og YS har akseptert.

Siden bruddet i meklingen har partene ytret sine primærstandpunkter og er tilsynelatende like langt unna hverandre som dagen da de forlot forhandlingsbordene.

Brevet, som er datert 31. mai, innledes med et avsnitt der Lied uttrykker alvorlig bekymring over «den fastlåste situasjonen som er oppstått». Hun viser blant annet til at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) torsdag gjentok regjeringen og statens holdning til avtalestrukturen med partene i arbeidslivet.

– Staten ønsker én avtale, som skal sikre lik lønn for likt arbeid. Hvis de vil avslutte streiken for på diskutere én avtale, så ønsker vi det velkommen, sa hun til NRK Dagsrevyen.

Statsministerens kontor henviser NTBs forspørsel om kommentar til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Tung har så langt ikke besvart NTBs henvendelse om Unio-utspillet.

Vil forlenge avtalen

Lied ber om at det settes ned et utvalg for å utrede den framtidige lønnsdannelsen i staten. I mellomtiden må avtalestrukturen man hadde før lønnsoppgjøret, forlenges, ber hun.

– Vi ber videre om at dagens avtale, som ble inngått med Støre-regjeringen for to år siden, forlenges, skriver Lied.

Unio fikk i 2022 en likelydende hovedtariffavtale som Akademikerne hadde hatt siden 2016. Avtalen ble vedtatt på uravstemning og dermed gjort gjeldende for våre medlemmer i staten.

– Når staten ved ansvarlig statsråd allerede etter to år går bort fra denne avtalen for Unios medlemmer, uten at erfaringene er grundig evaluert samtidig som våre erfaringer er gjennomgående positive, blir ansatte og virksomhetenes behov neglisjert av politiske grunner, skriver Unio-lederen.

Varsler opptrapping

Både Unio og Akademikerne trapper opp sitt streikeuttak fra mandag av. Det vil føre til lavere bemanning på grensekontrollen ved flere flyplasser.

1600 Unio-medlemmer i staten er allerede i streik, og mandag tas ytterligere 1736 medlemmer ut. Akademikerne øker sitt streikeuttak fra og med mandag med ytterligere 378 medlemmer ut, og totalen blir da på mer enn 2250 streikende.

Les også: