Universiteter og museer forblir stengt
LUKK

Universiteter og museer forblir stengt

Av Julia Loge

Publisert 24. mars 2020 kl. 16:07

Regjeringens tiltak for å begrense virusspredning opprettholdes til etter påske.

Alle utdanningsinstitusjoner, blant dem universiteter og høyskoler, ble stengt av Helsedirektoratet torsdag 12. mars for å begrense spredningen av koronaviruset Covid-19. I utgangspunktet gjaldt vedtaket for to uker.

På en pressekonferanse i dag informerte Erna Solberg om at tiltakene opprettholdes til etter påske, altså 14. april. Noen av tiltakene skjerpes, slik som at folk skal holde to meter avstand til hverandre når de møtes innendørs.

Flere universiteter har allerede besluttet å holde stengt til over påske, blant dem Universitetet i Agder og Oslomet. NTNU er blant dem som i utgangspunktet bare er stengt til 26. mars. Nå blir de også stengt til etter påske.

Onsdag 8. april kommer regjeringen til å komme med svar på om tiltakene kan mykes opp etter påske.

Hastemøter om korona

Universitetet i Bergen hadde ekstraordinært styremøte mandag med koronaviruset på dagsorden. Der ble det blant annet orientert om at universitetet legger til rette for en måneds forlengelse for stipendiater og postdoktorer fra 12.mars 2020.

Styret ved HiMolde har også hastevedtatt endringer i eksamensforskriften for at det skal kunne gjennomføres alternative eksamener til våren.

– Nå gjelder det å få studentene gjennom studiene på normert tid. Alle ansatte på HiMolde gjør sitt ytterste for at studentene våre skal lykkes. Jeg er glad og stolt over å se at alle ansatte og studenter har håndtert situasjonen etter beste evne. Det viktigste for oss nå er at studentene får gjennomført eksamen og får bestått fagene sine, sier rektor Steinar Kristoffersen i en pressemelding.

Forskningsrådet utsetter frister

Nylig er det vedtatt at Forskningsrådets ordning «Fellesløftet for tverrfaglighet» utsettes til 2021, og hovedsøknadsfristen i Forskningsrådet, 1.mai, er utsatt til 20.mai.

Opprinnelig ba Kunnskapsdepartementet om rapportering av hvor mange studenter og ansatte som er påvist smittet eller i karantene. Dette har departementet endret, og nå ber de om status for pågående aktiviteteru, som ndervisning, eksamen og annen drift, samt andre tiltak og utfordringer knyttet til virusutbruddet.

  • Les mer: