– Alt som har å gjøre med disputasfesten, som sted og invitasjoner, måtte avlyses
LUKK
Annonse
Annonse

– Alt som har å gjøre med disputasfesten, som sted og invitasjoner, måtte avlyses

Av Lina Christensen

Publisert 23. mars 2020 kl. 10:02

På kort tid har universitetene vært nødt til å finne nye måter å gjennomføre disputaser på. – Det er en spesiell situasjon, men samtidig er hele verden snudd på hodet, sier Ole Andreas Kvamme, som måtte utsette disputasen.

– Dagen i dag er en litt spesiell dag fordi jeg hadde planlagt for en helt annen fredag, sier Ole Andreas Kvamme.

Han er tilknyttet Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo (UiO) og skulle opprinnelig forsvare doktorgraden innen etikkdidaktikk og pedagogisk filosofi fredag i forrige uke. På grunn av koronaviruset er disputasen utsatt, og ny dato er ennå ikke satt.

– Det er en spesiell situasjon, men samtidig er hele verden snudd på hodet. Det er ergerlig, synd og det passer jo ikke på noen som helst måte, men fordi årsaken handler om noe som rammer hele samfunnet, så er det lett å se at konsekvensene er større for andre enn det oppleves for meg. Det slår ikke så tungt inn i mitt liv nå, sier Kvamme.

– Jeg forholder meg til situasjonen, og jeg tror tilbudet blir bra, sier Ole Andreas Kvamme. Foto: UiO

Doktorgraden handler om miljøetiske verdier i en globalisert verden.

– Ellers er det også sammenhenger mellom det jeg skriver om globalisering i avhandlingen, og det vi erfarer i denne tiden, sier han.

Avlyst disputasfest

Kvamme forteller at han håper å gjennomføre disputasen så snart som mulig, selv om det må gjøres digitalt. Men festen måtte han avlyse.

– Disputasen har naturligvis en faglig side, som er veldig tydelig, men så er det samtidig en sosial side som er innvevd i det faglige og som får fram at jeg som forsker er del av et fellesskap. Alt som har å gjøre med disputasfesten, som sted og invitasjoner måtte avlyses. Dette har det vært lang tradisjon for i Norge, og det har det vært kjekt å planlegge for. Nå blir det sannsynligvis en digital disputas, har jeg fått vite. Muligheten for disputasmiddag kommer vel an på hvordan alt utvikler seg, sier han og fortsetter:

–  Det er andre ting som har større tyngde i samfunnet akkurat nå, men jeg ønsker likevel å legge offentlig fram det jeg har gjort, stå opp for arbeidet og med kyndige opponenter diskutere styrker ved bidraget og begrensninger ved det. Men jeg har tillit til at institusjonen ivaretar rammene for dette. Jeg forholder meg til situasjonen, og jeg tror tilbudet blir bra, sier han.

Heldigital løsning

Ved Universitetet i Oslo etableres det i dag en digital disputasløsning. Arbeidet har blitt ledet av forskningsdekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Solveig Kristensen, men tilbudet skal omfavne alle fakulteter. UiO vil gjennomføre disputaser via plattformen zoom, et slags virtuelt rom som gjør at kandidaten, opponenten og disputasleder kan sitte hvor som helst. I tillegg har det blitt opprettet en digital disputas-gruppe, som skal bistå med det tekniske.

– Mye av arbeidet som har pågått har vært avklaringer knyttet til valg av teknisk løsning. Det kom fort på banen. Så har det vært avklaringer som har innebåret litt flere detaljer, men vi falt ned på en løsning der vi kjører heldigitalt, der menneskene ikke trenger å møtes. Det har vært et mål for oss å forhindre treffpunkter, og i den grad vi kan, unngå å bruke lokaler på universitetet. Men hvis kandidaten ikke kan sitte hjemme, for eksempel fordi de har barn eller dårlig nettverksforbindelse, så får de muligheten til å bruke kontoret sitt på Blindern, sier Kristensen.

To løsninger for prøveforelesning

— Det er jo en løsning for framtiden, som kan brukes senere for å forhindre flyreiser, sier Solveig Kristensen, som har ledet arbeidet med å få på plass digitale løsninger for disputaser ved Universitetet i Oslo. Foto: UiO

For å dobbeltsjekke om alt det tekniske er på plass, vil det være obligatorisk med en prøvesesjon 48 timer i forkant av den digitale disputasen.

– Alle kandidater skal teste datamaskinen på forhånd for å sjekke om alt utstyr er i orden. Vi må også kontakte opponenten for å sørge for at de har det som skal til for at det skal fungere.

I motsetning til vanlig praksis, der det kjøres prøveforelesning rett før disputasen, kan kandidaten nå velge å gjennomføre prøveforelesningen direkte eller via opptak.

– Vi tilbyr kandidaten å sende inn prøveforelesningen på video i forkant. Da kan de gjøre seg ferdig med den først og så lese den inn. Tidligere har det vært ganske stramme regler her, så nå løser vi litt opp. Det er fordi vi ønsker å tilby en løsning som trygger og gjør det lettere for kandidaten, sier Kristensen og fortsetter:

–  Det blir en helt annen situasjon for kandidaten. Det er ikke noe publikum, du får ikke hilst fysisk på opponenten. Her vil de sitte alene, og all kommunikasjon med opponenten og disputasleder vil skje via skjerm. Det er noe helt annet enn å møtes i live.

–  Vil kandidaten ha mulighet til å utsette?

– Hvis kandidaten ikke ønsker løsningen, så tvinger vi ingen. Hvis det for eksempel oppstår tekniske problemer, så skal ikke dette gå ut over kandidaten. Det er en forferdelig vanskelig situasjon for kandidaten, og vi gjør alt vi kan for å trygge dem. Mange er avhengige av å disputere fordi de skal videre i nye jobber, så dette er et tilbud for å få avsluttet disputasen.

– Mest kontroll på de neste ukene

Forskerforum har tidligere skrevet om hvordan korona-viruset har ført til at forskere på rekordtid har vært nødt til å sette seg inn digitale undervisningsmetoder. På like kort tid har utdanningsinstitusjonene vært nødt til å få på plass alternative løsninger for disputaser. Også ved andre universiteter belager de seg på digitale disputaser.

– Disputaser gjennomføres nå digitalt med mulighet for påkobling for interesserte, skriver viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen, Oddrun Samdal, i en e-post.

Direktør ved UiT – Norges arktiske universitet, Jørgen Fossland, sier de har som mål å fullbyrde alle vårens disputaser, men at de for øyeblikket har best kontroll på de kommende ukene.

– Vi satser på å gjennomføre det meste av eksamener og disputaser hele våren, men vi har mest kontroll på de nærmeste ukene. Samtidig jobber vi med å forberede oss på en situasjon med langvarig stenging av campus. Målet er å gjennomføre alle eksamener og disputaser denne våren, men vi er i en situasjon der vi ikke kan garantere at det lar seg gjøre helt sikkert, sier Fossland.

– En løsning for framtiden

Solveig Kristensen ved UiO lar seg imponere over løsninger som har kommet i stand på uvanlig kort tid.

– Det er et hurtigarbeidende prosjekt for å få til en løsning med digitale disputaser, der de som har vært med, har vært utrolig flinke til å få dette klart på tre dager. Det har kommet i stand på veldig kort tid, sier Kristensen.

Hun tror universitetet kan dra nytte av arbeidet senere, også etter at korona-viruset har avtatt.

– Det er jo en løsning for framtiden, som kan brukes senere for å forhindre flyreiser. På kort tid har vi fått til en alternativ løsning slik at opponenten slipper å fly langveis fra.

– Men det blir interessant å høste erfaringer. Hvis det viser seg at det ikke er noen stor utfordring med digitale disputaser, så kan vi jo fortsette med dette. Men hvis det viser deg at kandidaten opplever det som ubehagelig eller vanskelig, så er det ikke sikkert vi ønsker å gå videre med omfattende digitale disputaser. Vi høster noen erfaringer på kort tid nå, som vi vanligvis bruker lang tid på, sier Kristensen.

Les også: