Verdens helseorganisasjon sier ja til Plan S
LUKK
Annonse
Annonse

Verdens helseorganisasjon sier ja til Plan S

Av Jørgen Svarstad

Publisert 29. august 2019 kl. 15:56

WHO mener åpen tilgang til forskning er nødvendig for å sikre alle gode helsetjenester.

Verdens helseorganisasjon (WHO) blir det første FN-organet som blir med i Plan S, avtalen som skal sikre gratis tilgang til forskningsresultater. Det innebærer at all WHO-støttet helseforskning som blir publisert, må være fritt tilgjengelig for alle å kunne lese.

– WHO er forkjempere for at alle skal få tilgang til gode helsetjenester, og vår støtte til åpen tilgang for helseforskningen går hånd i hånd med den forpliktelsen, sier sjefsforsker i WHO Soumya Swaminathan i en uttalelse.

Fakta
Dette er Plan S:

• En internasjonal erklæring for åpen publisering av forskningsartikler.

• Deltakere er blant annet EU og Det europeiske forskningsrådet (ERC) og nasjonale forskningsråd/finansiører i Østerrike, Finnland, Frankrike, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Slovenia, Sverige, Storbritannia, Jordan og Zambia, samt Bill & Melinda Gates Foundation og britiske Wellcome trust.

• Ifølge Plan S skal all forskning finansiert av deltakerne publiseres med full åpen tilgang. Det er imidlertid tillatt å publisere i lukkede tidsskrifter hvis artikkelen umiddelbart etter publisering gjøres tilgjengelig for alle i et såkalt vitenarkiv. Å frikjøpe artikler i abonnementstidsskrifter (hybrid åpen tilgang) er ikke tillatt.

•Tanken er blant annet å bryte monopolmakten til de store forlagene og gi alle gratis tilgang til offentlig finansiert forskning.


– Ved å bli en del av koalisjonen, tror vi at vi kan få fortgang i prosessen mot universell og gratis tilgang til helseforskning, sier hun videre.

WHO bruker rundt 100 millioner amerikanske dollar på forskning i året. De siste årene har de særlig finansiert forskning på sykdommer på fremmarsj, som virusene Ebola og Zika. WHO-finansiert forskning resulterer hvert år i rundt 1500 vitenskapelige artikler, som nå altså må publiseres under åpen tilgang.

Annonse

Les også: – Det er ute av kontroll. Vi må gjøre noe med makten til forlagene.

Flere har kommet til

Forskningsfinansiører i 13 land har nå sluttet seg til Plan S, deriblant Norges forskningsråd (se faktaboks).

Det siste halve året har flere kommet til.

Det statlige forsknings- og teknologirådet HCST i Jordan kunngjorde i mars at de blir en del av Plan S. Måneden før fikk koalisjonen sitt første afrikanske medlem, da det statlige vitenskaps- og teknologirådet i Zambia ble med.

Det svenske statlige organet Vinnova, som jobber med innovasjon, har også blitt med på laget. Fra før av er to mindre svenske statlige forskningsråd med. Vetenskapsrådet, som er Sveriges største statlige forskningsfinansiør, står imidlertid utenfor.

Dessuten ble det tidligere i august klart at det store amerikanske forskningsprogrammet Cancer Moonshot, som er en del av National Cancer Institute, vil kreve at de som får forskningsmidler av dem, publiserer med åpen tilgang, skriver nyhetsmagasinet til Science.

I tillegg har både kinesiske og indiske myndigheter uttrykt støtte til Plan S. En representant for den indiske regjeringen uttalte i februar at landet skal bli en del av koalisjonen, men det er uklart hva som er status i den saken nå.

Plan S har fått ny leder

Onsdag denne uken fikk Plan S-koalisjonen en ny leder. Eller «Open Access Champion», som de kaller det. Lingvistikkprofessor Johan Rooryck ved Universitetet i Leiden i Nederland tar over etter Robert-Jan Smits.

Ifølge Plan S skal all forskning finansiert av deltakerne publiseres med full åpen tilgang. Det er imidlertid tillatt å publisere i lukkede tidsskrifter hvis artikkelen umiddelbart etter publisering gjøres tilgjengelig for alle i et såkalt vitenarkiv. Å frikjøpe artikler i abonnementstidsskrifter (hybrid åpen tilgang) er ikke tillatt.

I mai var den endelige versjonen av Plan S klar. Hovedprinsippene fra tidligere utkast lå fast, men det ble gjort noen justeringer. Blant annet ble Plan S utsatt med ett år, og skal først tre i kraft 1. januar 2021.

Les også: