Ledelsen ved Universitetet i Stavanger ønsker å sette de som ikke leverer på forskningsfronten til å undervise mer. Samtidig skal de som oppnår gode forskningsresultater få lov til å forske mer. Det melder  NRK Rogaland. 

– Vi vil fordele oppgaver mer effektivt – for å utnytte de ansattes kompetanse på beste vis, sier universitetsdirektør John Møst til NRK.

Universitetsdirektør John Møst.
Universitetsdirektør John Møst.

Effektiviseringstiltaket er omtalt i UiS sin årsrapport for 2016 som skal behandles av styret torsdag 9. mars. I rapporten står det:

«For andre året på rad er UiS pålagt en betydelig innsparing ved effektivisering av virksomheten. Dette til tross for at vi er blant de mest effektive universitetene målt i ansatte pr student og administrativt ansatt i forhold til faglig. Det arbeides med å bedre forholdet mellom ressursinnsatser og resultatene på flere områder, heriblant en strammere styring av arbeidstiden til de faglige ansatte, mer målrettet styring av studieporteføljen og av forsknings- og oppdragsporteføljen – og omorganisering av den faglige og administrative virksomheten.»

Les også: Han brukte fire år på å få forskningsstøtte

– Tar med seg jobben hjem

Førsteamanuensis og styremedlem, Svein Tuastad, reagerer på forslaget.

– Jeg er litt usikker på hva som ligger i formuleringen om en strammere styring av arbeidstiden. Generelt viser forsking snarere at de faglige jobber for mye enn at de jobber for lite. Akademikere tar med seg arbeidet hjem i langt større grad enn andre arbeidsgrupper, sier han.

Les også: Forskningsrådet: Samme søknad fikk helt forskjellige karakterer

Universitetsdirektør Møst sier universitetet ikke har noe annet valg, siden de får bevilgninger basert på hvor mye forskning de produserer.

– Det er mer konkurranse om forskningsressursene, og regjeringen måler hvor mye vi forsker, så vi som institusjon må produsere mer forskning for å henge med, sier han til NRK.

Les også: 

Så mange uker tar det å skrive en forskningssøknad