Vil ikke bruke tvang for å slå sammen universiteter og høyskoler
LUKK

Vil ikke bruke tvang for å slå sammen universiteter og høyskoler

Av Forskerforum

Publisert 17. mars 2015 kl. 09:55

Høyskoler som har motsatt seg sammenslåinger får være i fred, så lenge de oppfyller nye kvalitetskrav.

– Vi kommer ikke i denne stortingsmeldingen med konkrete forslag om at for eksempel Høgskolen i Sogn og Fjordane skal slås sammen med andre institusjoner nå, sier statssekretær Bjørn Haugstad til NRK.

Truet med tvang

Den kommende stortingsmeldingen om struktur i høyere utdanning er varslet presentert før påske. Stortingsmeldingen vil inneholde forslag til hvordan universitets- og høyskolestrukturen skal se ut i fremtiden. I forkant av stortingsmeldingen har Kunnskapsdepartementet bedt alle institusjonene om å foreslå mulige fusjonspartnere. 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har uttrykt klart ønske om å samle små høyskoler til større institusjoner, for å styrke forsknings- og utdanningsmiljøene. Han har også gitt uttrykk for at det kan bli aktuelt med tvang.

Stiller krav til kvalitet

Mens mange institusjoner har kommet frem til felles løsninger, er det enkelte institusjoner som fortsatt ønsker å stå alene. Høyskolene i Sogn og Fjordane, Hedmark og Østfold er blant de som ikke har latt seg presse. De kan likevel bli møtt med krav til kvalitet, som kan gi konsekvenser senere.

– Når vi legger frem slike kriterier, ligger det i kortene at vi ønsker å bruke de sammen med de høyskolene som er i grenseland for om de er robuste nok til å være alene, sier Haugstad til NRK.

– Vi kommer nok ikke til å la det være helt opp til høyskolene selv å vurdere om kriteriene blir innfridd. Men det oppfølgingsarbeidet vil vi skildre tydeligere i stortingsmeldingen, så det får vi nesten vente med til den kommer, legger Haugstad til.