14 høgskolesjefer med millionlønn – tillitsvalgte er bekymret over lønnsnivået
Annonse
Annonse

14 høgskolesjefer med millionlønn - tillitsvalgte er bekymret over lønnsnivået

Av Julia Loge

Publisert 13. januar 2020

Høgskolen i Innlandet har 14 sjefer med lønn på over en million kroner. De tillitsvalgte forsøkte å stoppe lønnsveksten i fjor, men ble ikke hørt.

Avisen Østlendingen har fått tilgang til lederlønningene ved Høgskolen i Innlandet. Den viser at i tillegg til rektoratets fem ledere er det seks dekaner og tre direktører som får over en million kroner i lønn.

I lønnsoppgjøret økte lederlønningene med 3,7 prosent mens de øvrige ansatte fikk en lønnsvekst på på 1,25 prosent (Akademiker-avtalen) eller 1,35 prosent (Unio, YS, LO Stat-avtalen).

Annonse

Rektor Katrine Skrettings lønn økte med 3,25 prosent, eller 42 600 kroner.

– Vi er bekymret, fordi det utvikler seg et sjikt av ledere i det offentlige som blir svært høyt lønnet. Dette er vi kritiske til. Vi kom med en protokolltilførsel om at vi er bekymret, men vi ble ikke hørt, sier Gro Vasbotten, hovedtillitsvalgt for NTL Høgskolen i Innlandet til Østlendingen (bak betalingsmur).

I en protokolltilførsel til lønnsoppgjøret gjorde de hovedtarifftillitsvalgte fra Tekna, LO Stat, Forskerforbundet, Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, FO, NITO, Naturviterne, EL og IT Forbundet, Akademikerforbundet, Samfunnsviterne og Parat det klart at de ikke ønsket noen lønnsvekst for disse lederne utover det generelle tillegget i 2019.

Styreleder Maren Kyllingstad svarer at lønningene er på nivå med eller litt under lønningene på sammenlignbare institusjoner.

– Det er snakk om tunge og viktige lederfunksjoner, så det er viktig å være konkurransedyktig, påpeker styreleder Maren Kyllingstad til Østlendingen.

  • Les også: