Savner studieplasser i budsjettforslag

Av Julia Loge

Publisert 15. mai 2018

0,7 millioner til videreutdanning for jødiske veivisere ved Oslomet er blant nyhetene i revidert nasjonalbudsjett.

Regjeringen foreslår at Oslomet får 720.000 til etterutdanning av jødiske veivisere i revidert nasjonalbudsjett. Det er del av deres satsning mot mobbing og ekstremisme. Holocaust-senteret får også to stillinger til forskning og utdanning.

Det er ikke tidligere omtalt, mens økte tilskudd lærerrekruttering, IT-sikkerhet og engangsbevilgninger til NMBU og UiS var kjent i ulike lekkasjer fra Kunnskapsdepartementet.

– Alt i alt er det positive tiltak som har kommet, sier leder for Universitets- og høgskolerådet Mari Sundli Tveit til Forskerforum.

Siv Jensen la fram regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett den 15. mai. Det endelige reviderte budsjettet vedtas i Stortinget i andre halvdel av juni.

Ingen nye studieplasser

– Det er ikke foreslått midler til nye, fullfinansierte studieplasser, og det tror jeg det er behov for. Det savner vi, sier Tveit.

Regjeringen foreslår at Politihøgskolen skal redusere studentopptaket fra 720 til 550 studenter fra 2018, men det er ikke foreslått nye studieplasser. Administrerende direktør i IKT Norge, Heidi Austlid, mener det burde blitt satt av mer til nye studieplasser i IT.

– Hvorfor benytter ikke regjeringen sjansen til flere IT-studieplasser i revidert når 20.000 unge ønsker å studere og det bare er 9000 plasser? Vi trenger flere techhoder! spør administrerende direktør i IKT Norge, spør hun på Twitter.

15 millioner til IKT-sikkerhet

IT har likevel en stor plass i budsjettet. Fem millioner kroner går til Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) til flere doktorgradsstillinger for å styrke kompetanse i IKT-sikkerhet/kryptologi. Simula@UiB får også ti millioner til rekrutteringsstillinger i datasikkerhet. Universitets- og høgskolerådet får også én million til et samarbeid om mer opplæring i datasikkerhet for ingeniør- og IT-utdanninger.

– Kunnskap om kryptologi og IKT-sikkerhet er avgjørende for Norges trygghet. I dag har vi for få personar med høy kompetanse i kryptologi som kan bli sikkerhetsklarert. Derfor er det viktig at vi styrker det langsiktige arbeidet med å bygge sterke fagmiljø, sier forsknings og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Kutter i fusjonsmidler

20 millioner kuttes i midlene som er satt av til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing (SAKS) i universitets- og høyskolesektoren. Det begrenser økningen i posten til de statlige utdanningsinstitusjonene.

Ti millioner skal gå til å finansiere felles IT-løsninger gjennom Unit, Kunnskapsdepartementets nyopprettede tjenesteorgan, én million flyttes til samarbeid mellom samskipnadene i Finnmark, og ni millioner til sammenslåinger mellom private institusjoner. Forskerforbundet er kritisk til dette kuttet.

– SAKS-midlene er avgjørende for å oppnå målsettingen om økt kvalitet etter krevende fusjoner i universitets- og høyskolesektoren. Det er uklokt å kutte i disse midlene for å støtte andre fusjonsprosesser, mener Aaslestad, som oppfordrer regjeringen til å finansiere nye fusjoner med friske midler, sier leder Petter Aaslestad.

Lærerrekruttering i samarbeid med kommunene

Regjeringen foreslår også ti millioner kroner til tiltak som kan styrke rekrutteringen til grunnskolelærerutdanningen. I en pressemelding forklarer Kunnskapsdepartementet at pengene skal brukes i samarbeid mellom kommunene, universiteter og høyskoler.

– Flere kvalifiserte lærere er nødvendig for å sikre god kvalitet i skolen. Erfaringene tyder på at det å støtte lokale rekrutteringstiltak ved universiteter og høgskoler, er en god investering. Utdanningsinstitusjonene er bevisste på hvordan rekrutterings- og informasjonstiltak kan få en troverdig faglig vinkling, sier Nybø.

Engangstilskudd

NMBU og Universitetet i Stavanger får hver sine engangstilskudd, hvis regjeringens forslag vedtas. 17,5 millioner kroner går til etablering av Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur ved Campus Ås. Senteret skal blant annet jobbe med ekstremnedbør og sikker vannforsyning.

– Det settes inn enkelttiltak i fremtidsrettede områder, som i IKT og grønn vannteknologi. Som NMBU-rektor er jeg kjempeglad for det senteret. Det er et nasjonalt senter, som Ås er vertskap for, sier Tveit.

Universitetet i Stavanger får fire millioner til å oppgradere vitenskapelig utstyr til teknologiutdanningene og Arkeologisk museum.

Universitetssenteret på Svalbard får omdisponert seks millioner kroner til vitenskapelig utstyr, i forslaget fra regjeringen.

Les mer: