Anne Borg er ny NTNU-rektor

Anne Borg er ny NTNU-rektor

Av Julia Loge

Publisert 16. desember 2019

NTNU har fått sin første kvinnelige rektor.

61 år gamle Anne Borg har vært konstituert rektor siden Gunnar Bovim trakk seg 21. august. Fredag ansatte styret henne som rektor fram til 1. august 2025, og hun tiltrer stillingen umiddelbart.

 NTNU har et flott samfunnsoppdrag og en fantastisk visjon; Kunnskap for en bedre verden. Som rektor er det min fremste oppgave å bidra til å realisere den visjonen. NTNU er en premissleverandør for omstillingen til et bærekraftig samfunn, samtidig som vi har en viktig oppgave i å bidra til et konkurransedyktig næringsliv og en god offentlig sektor, sier den nytilsatte rektoren i en pressemelding.

Anne Borg er sivilingeniør i teknisk fysikk, med doktorgrad fra NTH i 1988. Siden 1998 har hun vært professor i material- og faststoff-fysikk ved Institutt for fysikk ved NTNU.

Borg har solid ledererfaring fra NTNU. Hun var prorektor for utdanning og stedfortredende rektor fra 2017 til 2019. Før hun ble prorektor, var Borg dekan ved Fakultet for naturvitenskap fra 2013 til 2017 og var tidligere prodekan for utdanning i åtte år ved samme fakultet.

  • Les intervju med Borg: