antarktisk-alkoholkonsum

Amerikanske myndigheter vurderer promilletesting av ansatte på McMurdo station på Sydpolen. Foto: Eli Duke

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

USAs forskningsstasjoner på Antarktis har visse utfordringer med HMS-arbeidet, ifølge en offentlig rapport. Amerikanske myndigheter har gjennomført en granskning som påviser manglende rapportering av upassende atferd, mangler ved håndtering av utgåtte medikamenter og mangelfull opplæring av lokalt politi.

I tillegg ble det påvist høyt alkoholforbruk, som har ført til slåssing, blotting og arbeid utført under påvirkning. Rapporten åpner for bruk av promilletesting for ansatte.