Statsbudsjettet 2019

Arbeiderpartiet vil bruke 400 millioner mer på forskning

Av Julia Loge

Publisert 12. november 2018

Flere av prioriteringene er gjenkjennelige fra i fjor, men i det alternative statsbudsjettet vil Ap satse nytt på hav, skog og klima.

– Samlet sett er regjeringens satsning relativt beskjeden. Utgangspunktet for vårt forskningsbudsjett er at vi ønsker å holde et høyt ambisjonsnivå, sier Nina Sandberg til Forskerforum. Hun representerer Arbeiderpartiet i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Sandberg viser til sin tidligere arbeidsgiver NIFU, som nylig har publisert en gjennomgang av statsbudsjettet for 2019. Ifølge NIFU er det en liten realvekst i budsjettet fordi gamle forpliktelser videreføres.

– Veksten er liten og langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er blitt mindre tydelig og forutsigbar. Det er å gå i feil retning!, understreker Sandberg.

I år som i fjor har dermed Arbeiderpartiet lagt inn 150 millioner til tre nye forskningsprogrammer og 100 nye rekrutteringsstillinger i sitt forslag.

– 100 nye stillinger skal utvikle profesjonene, øke omfanget av og kvaliteten på forsknings- og innovasjonsarbeidet i helse- og omsorgssektoren, bidra til en god innføring av 5-årig lærerutdanning og til å utvikle flere solide fagmiljøer innen IKT, teknologi og realfag. Flere rekrutteringsstillinger er viktige også for den omstillingen Norge må gjennom.

Ekstra til bygninger

Arbeiderpartiet foreslår nå å øke innsatsen til bygninger med 100 millioner. I regjeringens forslag er det satt av 161 millioner kroner til dette i 2019.

– Vi klasker mer penger i bordet enn regjeringen på dette feltet, og mener regjeringen ikke har levert på langsiktig strategisk prioritering i langtidsplanen.

Forskerforum har tidligere omtalt at den reviderte Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning ikke inneholdt den prioriterte listen over utbygginger og større oppussinger, som Stortinget ba om.

– Budsjett og langtidsplanen bør henge sammen, og det er spesielt at regjeringen ikke prioriterer vikingskipmuseet i Oslo, sier Sandberg.

Også KrF, SV og Senterpartiet har  Viktingtidsmuseet inne i sine alternative budsjetter.

Merknad om ostehøvelkutt

Da komiteen holdt høring om statsbudsjettet, spurte Sandberg om regjeringens såkalte «effektiviseringskutt», som ifølge Forskerforbundet har passert  1 milliard i samlede kutt for universiteter og høyskoler.

– Jeg frykter at dette går ut over handlefrihet og kvaliteten på forskning og studier. Det er også en dårlig måte å styre på, når man bruker flate kutt for å saldere budsjettet og finansiere småpartienes ønsker, sier Sandberg.

Hun forteller at hun jobber med en merknad til statsbudsjettet om dette kuttet.

Les også: