Arbeiderpartiet vil bruke 400 millioner mer på forskning
LUKK

Statsbudsjettet 2019

Arbeiderpartiet vil bruke 400 millioner mer på forskning

Av Julia Loge

Publisert 12. november 2018

Flere av prioriteringene er gjenkjennelige fra i fjor, men i det alternative statsbudsjettet vil Ap satse nytt på hav, skog og klima.

– Samlet sett er regjeringens satsning relativt beskjeden. Utgangspunktet for vårt forskningsbudsjett er at vi ønsker å holde et høyt ambisjonsnivå, sier Nina Sandberg til Forskerforum. Hun representerer Arbeiderpartiet i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Sandberg viser til sin tidligere arbeidsgiver NIFU, som nylig har publisert en gjennomgang av statsbudsjettet for 2019. Ifølge NIFU er det en liten realvekst i budsjettet fordi gamle forpliktelser videreføres.

Annonse

– Veksten er liten og langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er blitt mindre tydelig og forutsigbar. Det er å gå i feil retning!, understreker Sandberg.

I år som i fjor har dermed Arbeiderpartiet lagt inn 150 millioner til tre nye forskningsprogrammer og 100 nye rekrutteringsstillinger i sitt forslag.

– 100 nye stillinger skal utvikle profesjonene, øke omfanget av og kvaliteten på forsknings- og innovasjonsarbeidet i helse- og omsorgssektoren, bidra til en god innføring av 5-årig lærerutdanning og til å utvikle flere solide fagmiljøer innen IKT, teknologi og realfag. Flere rekrutteringsstillinger er viktige også for den omstillingen Norge må gjennom.

Ekstra til bygninger

Arbeiderpartiet foreslår nå å øke innsatsen til bygninger med 100 millioner. I regjeringens forslag er det satt av 161 millioner kroner til dette i 2019.

– Vi klasker mer penger i bordet enn regjeringen på dette feltet, og mener regjeringen ikke har levert på langsiktig strategisk prioritering i langtidsplanen.

Forskerforum har tidligere omtalt at den reviderte Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning ikke inneholdt den prioriterte listen over utbygginger og større oppussinger, som Stortinget ba om.

– Budsjett og langtidsplanen bør henge sammen, og det er spesielt at regjeringen ikke prioriterer vikingskipmuseet i Oslo, sier Sandberg.

Også KrF, SV og Senterpartiet har  Viktingtidsmuseet inne i sine alternative budsjetter.

Merknad om ostehøvelkutt

Da komiteen holdt høring om statsbudsjettet, spurte Sandberg om regjeringens såkalte «effektiviseringskutt», som ifølge Forskerforbundet har passert  1 milliard i samlede kutt for universiteter og høyskoler.

– Jeg frykter at dette går ut over handlefrihet og kvaliteten på forskning og studier. Det er også en dårlig måte å styre på, når man bruker flate kutt for å saldere budsjettet og finansiere småpartienes ønsker, sier Sandberg.

Hun forteller at hun jobber med en merknad til statsbudsjettet om dette kuttet.

Les også: