KrF vil forhandle med regjeringen om vikingskipene

KrF vil forhandle med regjeringen om vikingskipene

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 9. november 2018

Setter av 20 millioner i alternativt budsjett.

– Det er veldig gledelig at Kristielig Folkeparti har valgt å prioritere oss, sier Håkon Glørstad, direktør ved Kulturhistorisk museum i Oslo.

– Flott av opposisjonen

Kristelig Folkeparti har i dag lagt frem sitt alternative statsbudsjett, som de vil forhandle med regjeringen om. Der er det lagt inn 20 millioner kroner til «Vikingskiphuset» under kultur-posten. Tidligere har også SV og Senterpartiet sagt at de vil prioritere midler til vikingskipene, som står i fare for å bli ødelagt på grunn av dårlige sikrings- og bevaringsforhold. Museet reagerte kraftig da regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2019, der det ferdigprosjekterte nye Vikingtidsmuseet ikke var bevilget midler. Det nye museet er ment å kunne tilby langt bedre bevaringsforhold for skipene enn dagens museum.

Annonse

Les også: Frykter vikingskipene kan kollapse

– Vi syns det er flott at det er mange partier som ser betydningen av dette og hvor viktig det nye bygget vil være for å ivareta denne kulturarven på en ordentlig måte, sier Glørstad.

Det er ikke presisert i KrFs forslag nøyaktig hva de 20 millionene skal gå til, og kulturposten kan være en feil, siden vikingskipene er eid av Kulturhistorisk museum som er en del av Universitetet i Oslo. Derfor er det Kunnskapsdepartementets budsjett som skulle vært tilført midler, men Glørstad oppfatter KrFs budsjettforslag som en oppstartsbevilgning til det nye museet som er under planlegging.

– Det kan være i den størrelsesorden. Vårt primære ønske til opposisjonspartiene og KrF har vært å få på plass en oppstartsbevilgning, som skal gå til å detaljprosjektere og forberede det nye museet, sier han.

– Må handles raskt

SV har tidligere uttalt at de setter av 23,4 millioner til hastetiltak, og at mer langsiktige løsninger må komme senere, men Glørstad understreker at det langsiktige er det som haster:

– Vi har vært opptatt av at det står dårlig til med skipene og at det må handles raskt, men at den riktige handlingen er at det må bevilges penger til å starte bygging av et nytt museum, for i det ligger også muligheten til å sikre skipene.

Ifølge Statsbygg er alt klart for at man kan begynne å bygge det nye museet.

– Det høres rimelig ut at dette kan være en oppstartsbevilgning. Man får jo ikke hele milliarden på en gang, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim. Hun sier at det også kan være snakk om sikringsprosjektet, som er et prosjekt for å sikre gjenstandene i dagens museum under selve byggeprosessen, men at dette må avklares.

– Uansett er det positivt at det er en interesse for å få satt noe i gang, så får vi se hva som skjer under budsjettbehandlingen. Vi er i alle fall klare til å gå i gang når det kommer midler.

KrF har foreløpig ikke besvart Forskerforums  henvendelse.

LES OGSÅ: