Åtte UiO-forskere blant verdens mest siterte
LUKK

Åtte UiO-forskere blant verdens mest siterte

Av Julia Loge

Publisert 19. november 2020 kl. 13:44

Karen O'Brien er én av 20 forskere ved norske institusjoner som er på listen over verdens mest siterte.

Fakta
Universitetene med flest høyt siterte forskere
• Harvard University, USA (188)
• Chinese Academy of Sciences, Kina (124)
• Stanford University, USA (106)
• National Institutes of Health, USA (103)
• Max Planck Society, Tyskland (70)
• University of California Berkeley, USA (62)
• Broad Institute, USA (61)
• University of California San Diego, USA (56)
• Tsinghua University, Kina (55)
• Washington University of St Louis, USA (54)
Kilde: Clarivate
– Jeg forsker på klimaendringer, og hvordan vi kan få til store omstillinger og en bærekraftig framtid. For meg betyr det at folk er engasjert i klimaløsninger og at andre forskere er interessert i transformasjonen, sier Karen O’Brien.

Hun er én av 20 forskere med norske hovedarbeidsgivere som står på Clarivates liste over «Highly Cited Researchers 2020». Se hele listen nederst i saken.

Selskapet Clarivate, som står bak den mest brukte beregningen av tidsskrifters «impact», eller innflytelse, lager en årlig oversikt over de mest siterte forskerne. Utgangspunktet er de 1 prosent mest siterte artiklene i Web of Science i årene 2009-2019, sortert etter fagområder og år. Alt i alt er det 6167 forskere fra 60 land på listen i år.

Annonse

Å komme på denne listen antyder at forskeren har hatt stor betydning for utviklingen innenfor sitt forskningsområde. Karen O’Brien, som er professor i samfunnsgeografi, mener at det utslagsgivende for hennes del, er nettopp artiklene som fokuserer på de store sammenhengene.

– De mest siterte artiklene mine er de som handler om hvordan vi tenker om problemstillingene, ikke bare forskningsresultater, men mer agendasettende artikler som tegner opp det store bildet, sier O’Brien.

Forskningslandskap i endring

Det er forskere fra USA som topper listen, og Harvard er som vanlig øverst på listen over universiteter med flest høyt siterte forskere, men ifølge Clarivate viser kinesiske forskere i år at det globale vitenskapelige landskapet er i endring. USAs andel av toppforskerne synker, og Kina klatrer på flere målestokker. Tsinghua universitetet i Beijing har klatret ti plasser på bare ett år på oversikten over universiteter med flest høyt siterte forskere.

Det er 26 nobelprisvinnere på listen, blant annet tre av årets vinnere, Emmanuelle Charpentier, Jennifer A. Doudna og Reinhard Genzel. De norske nobelprisvinnerne Edvard og May-Britt Moser er også på listen.

Anerkjennelse

O’Brien kom på listen for første gang i fjor. Hun ble overrasket og er takknemlig og stolt, for selv om hun ikke forsker for å få siteringer, så er det en anerkjennelse av at hennes forskning har «impact».

­– Det er ikke sitater som driver meg, men det er fint å bli anerkjent. Vi må fortsette å jobbe for å få til forskning som betyr noe i samfunnet.

O’Brien er klassifisert som tverrfaglig på listen og mener at det er det faget hennes, samfunnsgeografi handler om, å koble sammen ulike vitenskaper. Clarivate deler forskere inn i de som får mange siteringer innenfor 21 definerte fagfelt, slik som de tre UiO-forskerne innen klinisk medisin, eller de tverrfaglige, som Karen O’Brien.

  • Les mer: