Avslørte spionangrep mot norske forskere
Annonse
Annonse

Avslørte spionangrep mot norske forskere

Av Forskerforum

Publisert 29. november 2017

Hvis angrepet hadde lyktes, kunne hackerne fått mulighet til å manipulere forskningsrapporter.

Det er VG som onsdag skriver at en en utenlandsk etterretningsaktør i høst forsøkte å få tilgang til datanettverket til NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt). NUPI driver blant annet omfattende forskning på forsvars- og sikkerhetspolitikk, og har et stort miljø for Russland-forskning. Både Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) bekrefter overfor VG at de har bistått med å stanse det alvorlige hackerangrepet.

NUPIs nettside

Sikkerhetsmyndighetene skal allerede i vår ha oppdaget at en utenlandsk aktør viste interesse for NUPIs datasystemer, men angrepet ble gjennomført i oktober.
Etter det VG forstår ville angriperne, dersom de hadde lyktes i å få tilgang til instituttets publiseringssystemer, blant annet kunne hatt mulighet til å redigere innhold i publiserte rapporter og nyhetsartikler. Det hadde også vært mulig å plante informasjon gjennom instituttets nyhetsbrev, skriver VG.
Leder for cybersikkerhet i NSM, Hans Christian Pretorius, ønsker ikke å gå i detalj omdette angrepet, , men bekrefter at det er stor interesse blant utenlandske etterretningsaktører for å skaffe seg tilgang til datasystemene til norske organisasjoner og etater.
– Vi kan ikke sikkert vite hva de som står bak angrepet har vært ute etter, men vi ser fra andre land at tenketanker og forskningsmiljøer er interessante mål for etterretning, sier kommunikasjonssjef Åsmund Weltzien ved NUPI til VG.
– Vår forskning har høy troverdighet, og våre forskere blir ofte brukt som eksperter i media. I tillegg leverer vi analyser til norske myndigheter. Alt dette gjør at det kan være interessant for ulike aktører å få tilgang til våre systemer, sier Weltzien.

Annonse