Beholder to universiteter i nord
LUKK

Beholder to universiteter i nord

Av Forskerforum

Publisert 8. oktober 2014 kl. 08:49

Kunnskapsministeren stenger døra for å samle universitetene i Nord-Norge til én institusjon.

beholder-to-universiteter-i-nord

I går sendte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ut et brev til forsknings- og utdanningsinstitusjonene i nord. Der gjør han klart at regjeringen ikke vil behandle en eventuell sammenslåing av institusjonene i statsråd. Institusjonsstrukturen i Nord-Norge vil dermed behandles i den kommende stortingsmeldingen om struktur i universitets- og høyskolesektoren. Dagens inndeling med to universiteter i Nord-Norge vil heller ikke bli berørt, skriver avisa Nordlys.

Vil se landet under ett

Annonse

­– Vi har sagt at det var en mulighet for å ta en beslutning i Nord-Norge fordi debatten har pågått så lenge. Den døra lukker vi nå. Det er viktig å se hele landet under ett, sier Torbjørn Røe Isaksen til Nord24.

Isaksen går dermed tilbake på tidligere uttalelser hvor han har sagt at institusjonsstrukturen i Nord-Norge kan bli behandlet før stortingsmeldingen. Samtidig lover han at dagens to universiteter, Universitetet i Nordland (UiN) og Universitetet i Tromsø (UiT), skal bestå. Mens UiT har gitt uttrykk for ønske om å samle institusjonene til ett universitet, har UiN vært motstandere av en slik storfusjon. Isaksen mener dagens inndeling med to universiteter bør ivaretas.

Trenger ulike universiteter

– Det er to grunner til det. Det ene er at vi ser at det er gode argumenter for at landsdelen har to universitet med ulik profil, altså et klassisk breddeuniversitet og et universitet som er koblet opp mot arbeidslivet, sier Isaksen og legger til:

– En debatt om ett eller to universiteter ville blitt så altoverskyggende at det ikke ville blitt mulig å diskutere noe annet.

Rektor ved UiN Pål Pedersen mener det er en klok beslutning som regjeringen har tatt.

– Dette betyr at vi får en prosess som er lik det som skjer ellers i landet, og det er både vi og institusjonen rundt oss godt fornøyd med, sier Pedersen.