Borten Moe svarer på budsjettkritikken: – Veldig uenig
Annonse
Annonse

Borten Moe svarer på budsjettkritikken: – Veldig uenig

Av Jørgen Svarstad

Publisert 9. november 2021

Regjeringen økte ikke basisbevilgningene til universiteter og høyskoler, slik de har lovet i regjeringsplattformen. – Det har vi fire år på, sier statsråd Ola Borten Moe (Sp).

Kritikken fra sektoren har haglet mot den nye regjeringen og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe for deres tilleggsproposisjon til statsbudsjettet.

Leder Sunniva Whittaker for Universitets- og høgskolerådet, som representerer 32 universiteter og høyskoler, kalte budsjettet en «dramatisk svekkelse av høyere utdanning og forskning» og «historisk dårlig».

Annonse

– Det er jeg veldig uenig i. Det har aldri blitt brukt mer penger på universitets- og høyskolesektoren enn det vi skal gjøre til neste år, samlet sett. Det er i hvert fall ikke noen dekning for å si at det er en dramatisk svekkelse, sier Ola Borten Moe når Forskerforum treffer han på Forskerforbundets forskningspolitiske seminar dagen etter.

Kritikere, blant annet Whittaker, har uttalt at regjeringens satsing på utdanning i distriktene går på bekostning av resten av sektoren.

Regjeringen har foreslått 100 millioner kroner til desentralisert utdanning.

Samtidig kommer det et kutt i basisbevilgningene på 33,4 millioner til statlige universiteter og høyskoler. Dette kommer på toppen av et like stort kutt i Solberg-regjeringens budsjettforslag.  

– Jeg tror ikke vi som land klarer å nå de målene vi har satt oss, uten at vi klarer å tilgjengeliggjøre høyere utdanning, og delvis forskning, til hele befolkningen. Vi kan ikke forbeholde det til en liten andel, vi må utnytte hele potensialet vårt, sier Borten Moe.

– Men det står i regjeringsplattformen at dere skal øke basisfinansieringen Men her er det kutt på 33,4 millioner? 

– Universitets- og høyskolesektoren har en realvekst på 1,4 prosent, når vi holder utenfor pensjonskuttet, som i utgangspunktet er budsjettnøytralt for institusjonene, sier han.

– Men ikke basisbevilgningene? Det står i plattformen at de skal øke?

– Ja, og det har vi fire år på.

På seminart kunngjorde også Borten Moe at han har som mål at andelen midlertidig ansatte ved universiteter og høyskoler skal ned på nivå med resten av arbeidslivet, altså på rundt 8 prosent.

Les mer om dette her: