Campus Romerike skal være i Lillestrøm
LUKK

Campus Romerike skal være i Lillestrøm

Av NTB

Publisert 10. mai 2022 kl. 11:29

Regjeringen ber om at Oslomet kun vurderer Lillestrøm som sted for å etablere campus Romerike.

I tillegg skal universitetet øke aktiviteten på Lillestrøm. Dagens nivå er for lavt, mener regjeringen som med dette avslutter lokaliseringsdebatten.

– Nå avslutter vi lokaliseringsdebatten og slår fast at et fullverdig campus på Romerike skal legges til Lillestrøm. I tillegg får Oslomet beskjed om at minst 20 prosent av virksomheten skal være på Romerike. Det er en betydelig satsing og et løft for Lillestrøm som universitetsby, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Styremøtevedtak

Dermed følger Kunnskapsdepartementet opp Oslomets styremøtevedtak fra 8. desember 2021: Med seks mot fem stemmer vedtok de at universitetets nye campus skal plasseres i Lillestrøm. Mindretallet, deriblant ledelsen, fortrakk Akershus universitetssykehus (Ahus) i Lørenskog som ny campus.

Nå har altså Kunnskapsdepartementet vurdert Oslomets utredning om campus på Romerike. Men før det kan fattes et endelig vedtak ber Kunnskapsdepartementet universitetet jobbe videre med ulike modeller for campus på Romerike, og en grundigere vurdering av sammenhengen mellom studietilbudet i Pilestredet i Oslo og på Romerike.

Kunnskapsdepartementets brev til Oslomet om det videre arbeidet med Campus Romerike, kan leses her.

En folkerik region

Oslomet er et resultat av sammenslåingen av Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus. En forutsetning for fusjonen var at det skulle være et fullverdig campus på Romerike.

Med dagens aktivitet på Romerike har Oslomet 15 prosent av sine studenter i Lillestrøm, ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

– Romerike er en folkerik region som trenger et universitet som kan ha et aktivt og godt samspill med forskningsmiljøene og næringslivet. Vi trenger å nå ut til flere med utdanning der de bor, og det får vi ikke til med plassering av all utdanningsaktivitet i Oslo, sier Borten Moe.

Les mer: