Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Curt Rice blir ny rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Av Forskerforum

Publisert 24. mars 2015

Høyskolens første ansatte rektor.

Fakta
  • forskningsinstituttene Nova og Afi fusjonerte med Høgskolen i Oslo og Akershus i 2014
  • samtaler er nå i gang om fusjon mellom Nibr, Sifo og HiOA
  • hvis samtalene fører fram, vil HiOA få ytterligere 75 nye forskere

– Jeg er overbevist om at Curt Rice vil bli en god og tydelig leder for HiOA. Han har solid erfaring med ledelse og forskning, og jeg tror han vil sette HiOA på kartet gjennom å være en markant debattant i spørsmål om høyere utdanning, sier styreleder og dagens rektor Kari Toverud Jensen i en pressemelding.

Skal posisjonere HiOA

Høyskolestyret vedtok i dag å ansette Curt Rice som rektor. Han kommer fra en stilling som professor på Institutt for språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø (UiT). Han tiltrer som rektor ved HiOA 1. august i år. Han er professor med doktorgrad i lingvistikk fra University of Texas.

Rice har også markert seg som en tydelig aktør i likestillingsfeltet, både som prorektor ved UiT og senere som leder av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif). Han er også styreleder i forskningsdatabasen CRIStin og styremedlem ved UiT.

– Kandidatene vi valgte ut til siste runde er godt kvalifiserte, både hva angår formell vitenskapelig kompetanse og lederkompetanse. Alle vil kunne bidra til å utvikle institusjonen både faglig og organisatorisk, samt posisjonere HiOA nasjonalt og internasjonalt. Ut i fra en helhetsvurdering mener vi Curt Rice bør bli HiOAs rektor, sier leder av innstillingsutvalget Agneta Bladh.

Universitetsambisjoner

Selv sier Rice at han gleder seg til det som står foran ham.

– Høgskolen har en viktig rolle i å støtte opp om velferdstjenestene. HiOA leverer kompetanse til samfunnet gjennom utdanninger, forskning og utviklingsarbeid på viktige områder som blant annet skole, helse og teknologi. Vi må dyrke frem fagmiljøer på toppnivå og en suveren administrasjon som legger til rette for kjerneoppgavene, sier Rice

Curt Rice blir den første rektoren som er tilsatt, etter at HiOA i fjor vedtok å gå over fra valgt ledelse til enhetlig ledelse med tilsatt rektor. Rice nevner høyskolens universitetsambisjoner som en av sakene han vil jobbe for som rektor.

– Jeg vil arbeide for at HiOA skal ta den plassen institusjonen fortjener. Vi skal sette tydelige fotavtrykk både nasjonalt og internasjonalt, og selvsagt skal vi bli universitet.